Landschappelijke inpassing

In de Bommelerwaard neemt de glastuinbouw een belangrijke plaats in. Vaak is de beplanting rondom de kascomplexen een sluitpost op de begroting, helaas. De Capreton spant zich al jaren in voor de landschappelijke inpassing van regenwater- en opslagbassins met name op glastuinbouwbedrijven. In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel is in de loop der jaren een groot aantal erfbeplantingplannen uitgevoerd.

Herstructurering tuinbouw

De overheid is bezig aan een herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. In de plannen wordt rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van de nieuwe kassen en de champignonbedrijven. De Capreton speelt opnieuw een rol bij de inrichting, beheer en onderhoud van dit tuinbouwlandschap. De Capreton verzorgt de publieksvoorlichting en ondersteunt bij het ontwerp en de inrichting van de erven. Het uitvoerende werk, het inplanten van bomen en struiken, wordt gedaan door de werkploeg van De Capreton.

Voor meer informatie neem je contact op met de coördinator van de werkgroep: Nico van Wijk 

E-mail:  landschappelijke-inpassing@capreton.nl

 

Onze werkgroepen

Plattelandstoerisme
Weidevogelbescherming
Bee Deals
Landschappelijke inpassing

Meer weten?

Laatste berichten