De Boterkampen

De Capreton heeft de Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB) opgericht. De SLB beheert de Boterkampen, een natuurgebied van 11 ha aan de Zeedijk in Zuilichem, in erfpacht bij SLB. Het terrein is te vinden aan de Zeedijk in Zuilichem, grenzend aan De Lieskampen van Staatsbosbeheer. Het volledige beheer van dit 11 ha grote natuurgebied is daarmee in handen gekomen van onze boeren en tuinders. De subsidie komt van Rijkswaterstaat, de partij die het initiatief heeft genomen voor deze natuurontwikkeling (compensatie verdwenen natuur door de verbreding van de A2). Tijdens de open dag op 14 september konden streekbewoner kennis maken met dit project.

Rivierbos en percelen bloemrijk grasland

De Boterkampen bestond vroeger uit graslandpercelen. De grond is verlaagd en ingericht tot landschapstypen die vroeger kenmerkend waren voor het rivierengebied, een gevarieerd rivierbos en percelen bloemrijk grasland. De Boterkampen vormen nu een poldertje in de polder met een eigen waterbeheer. Door middel van een kantelstuw handhaven we een natuurlijke waterstand, ’s winters hoog en ’s zomers laag.

Meer weten?

Laatste berichten