De Boterkampen

‘’Land waar de grond zo vruchtbaar was, waardoor koeien goeie vette melk gaven’’

De Boterkampen is een natuurgebied wat ligt in de gemeente Zaltbommel, ten zuidoosten van Zuilichem en tussen de Van Heemstraweg en De Capreton met de ingang aan de Zeedijk.

Het gebied bestaat uit ongeveer 11 hectare, waarvan ruim 3 hectare weiland en ruim 7 hectare bos. Het is ontstaan uit een natuurcompensatie project in 2012 van de Provincie Gelderland als compensatie voor de verbreding van de A2. Het is ingericht tot landschaptypen die vroeger kenmerkend waren voor de Bommelerwaard waarbij drie natuurdoeltypen worden nagestreefd: vochtig essen-iepenbos, nat elzenbroekbos en nat bloemrijk grasland.

Beheer

De Boterkampen is een natuurgebied onder beheer van De Capreton. De Capretron heeft voor 30 jaar erfpacht over dit gebied. Van de Provincie Gelderland is er een budget voor de eerste 10 jaar vrijgemaakt voor het beheer. Tevens is er subsidie voor dit gebied van Rijkswaterstaat. Het beheer wordt uitgevoerd door dhr. Van 't Hoog van de Ommerdijkerhoeve te Zuilichem en de vrijwilligers van De Capreton. Dhr. Van ’t Hoog zorgt voor de maaiwerkzaamheden, het uitdunnen van het bos en het beheer van het waterpeil. Tevens verzorgt hij de afrastering. De vrijwilligers van De Capreton knotten de wilgen van het wilgenbos en leggen takkenrillen aan als natuurlijke beschutting voor tal van diersoorten.

Natuur

De natuur in De Boterkampen bestaat onder meer uit elzenbroekbos, griend en schraal hooiland. Door het juiste beheer van de waterstand en door weidevogelbeheer wordt geprobeerd om een optimum aan biodiversiteit te bereiken in dit gebied zowel voor de flora als de fauna.

Voor wandelaars

De Boterkampen is het jaar rond toegankelijk voor wandelaars. Het is niet toegestaan het gebied met een hond te betreden en de wandelaars worden vriendelijk verzocht in de maanden april, mei en juni niet door het hooiland te wandelen in verband met de weidevogels. In de winter is het aan te raden om de laarzen aan te doen voor een wandeling in dit prachtige gebied.

Via het klompenpad ‘Het Nyweler pad’ passeer je De Boterkampen.

Meer informatie bij de coördinator van De Capreton.

Meer weten?

Laatste berichten