Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied: doet u ook mee?

In 2023 willen wij, net als voorgaande jaren, samen met de boeren in het rivierengebied ruim 50 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen. Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.
Doet u ook mee?
In het kader van Actieplan Natuurinclusieve Landbouw kunnen wij gratis akkermengsels aanbieden aan boeren die bloemrijke randen willen inzaaien op hun bedrijf. U gebruikt dit mengsel op uw eigen bedrijf om akkerranden van 3 meter breed aan te leggen. Let op: Deze actie staat los van de akkerranden die u onder agrarisch beheer heeft.

Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied: doet u ook mee?

Geplaatst in Geen categorie.