De Capreton

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ is in 1999 opgericht en heeft als doelstelling om de bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard. De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in onze regio en wil tegelijkertijd het landschap mooier maken. Het agrarisch natuurbeheer heeft door die tweeledige doelstelling een duidelijke maatschappelijke functie, het verbindt het agrarisch-economische belang met de zorg voor natuur en landschap.

 

Onze doelstelling

Onze doelstelling wordt maatschappelijk breed gedragen; we opereren vaak als intermediair tussen de overheid en de private landeigenaren (onze leden). De vereniging heeft ruim 200 leden, merendeels agrariërs maar ook burgers, en veel van het werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Het uitvoeren van inrichtingsplannen en het beheren van een scala aan landschapselementen gebeurt door onze betaalde werkploeg onder leiding van onze coördinator.

Wat doet De Capreton?

  • De Capreton houdt zich actief bezig met de versterking van het authentieke karakter van het landschap in de Bommelerwaard.
  • De Capreton is verantwoordelijk voor het aanvragen en verdelen van subsidies voor beheer en onderhoud van het agrarische landschap.
  • De Capreton voert diverse beheerswerkzaamheden uit voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel, het Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer e.a.
  • De Capreton stimuleert de (biologische) landbouw met name de bedrijfsvoering van biologische veeboeren en het verkopen van biologische producten zoals vlees en eieren.
  • De Capreton draagt door haar projecten over vrijwillige weidevogelbescherming bij aan de aantrekkelijkheid en het behoud van natuur en landschap.
  • De Capreton bevordert het plattelandstoerisme en aanvullende educatieve projecten in onze mooie polder.
  • De Capreton streeft naar verdergaande professionalisering en bevordering van deskundigheid
  • De Capreton is een voorstander van het gebruik van duurzame energiebronnen.

 

Meer weten?

Laatste berichten