Meer insectvriendelijke perken, genaamd Bloemrijken, in de Bommelerwaard

De Capreton en De Fruitmotor slaan handen ineen voor meer ‘Bloemrijken’

De Capreton gaat zich sterk maken voor het aanleggen van zogenaamde Bloemrijken in de Bommelerwaard. Een Bloemrijk is een bloemrijke plek voor wilde bijen en andere insecten, die aangelegd en onderhouden wordt door inwoners die zich in willen zetten voor meer biodiversiteit. Met het inrichten van een Bloemrijk creëer je een ‘biodiversiteits-hotspot’ die bijdraagt aan de ecologische structuur in de hele Bommelerwaard.

Bloemrijken is gestart als deelproject onder het programma ‘Gonzend Rivierenland’. De Fruitmotor werkt in Gonzend Rivierenland samen met vele partijen om het leefgebied van wilde bijen en andere dieren te versterken en te verbinden. Ook de acht gemeenten in Regio Rivierenland, waaronder Zaltbommel en Maasdriel, werken mee.

Bloemrijken Bommelerwaard

Doe mee!

Om meer Bloemrijken in de Bommelerwaard te stimuleren zal vanuit De Capreton en de Fruitmotor zowel opstartadvies als financiële ondersteuning geboden worden. In 2024 is er de mogelijkheid voor vier dorpen in de Bommelerwaard om hiervan gebruik te maken.

De natuurvereniging roept vooral dorpsraden en reeds bestaande vrijwilligersorganisaties in de dorpen op deze uitdaging aan te gaan. Het maakt je eigen dorp mooier, duurzamer en het zorgt voor leuk contact tussen de inwoners.

Tijdens een speciale bijeenkomst op maandag 18 maart 2024 zal gedetailleerde toelichting gegeven worden hoe een Bloemrijk op te starten, bijvoorbeeld hoe vind je een geschikt perceel(tje) en wat zijn de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Meer informatie hieronder.

Wat bieden wij aan nieuwe Bloemrijken?

  • Opstartadvies bijvoorbeeld in het vinden van een perceel, hoe werf je vrijwilligers, hoe doe je het onderhoud, hoe regel je de financiële verantwoording en nog veel meer!
    De webiste van Gonzend Rivierenland heeft een geweldig uitgebreide kennisbank waarin je alles kunt vinden over stapsgewijs een Bloemrijk opstarten. Daarnaast kun je er veel advies vinden over welke planten je het best kunt gebruiken en andere kennis over biodiversiteit.
  • Een financiële bijdrage van maximaal € 1.000,- per kern. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op basis van het ingediende projectplan.
  • Begeleiding en advies zolang nodig is.
  • En als klap op de vuurpijl, krijgt elke kern een picknickbank én bijenhotel van de Capreton.

Wat verwachten we van de vrijwilligers?

  • Dat zij zelfstandig een perceel vinden
  • Dat zij het onderhoud langdurig blijven doen
  • Dat zij proberen een lint van Bloemrijken in hun kern aan te leggen
  • Dat zij elk jaar financiële verantwoording afleggen voor de subsidie die ze ontvangen hebben. 

Kom naar de bijeenkomst!

Je bent van harte welkom op de voorlichtingsavond op maandag 18 maart 2024 om 20.00 uur bij Boerengolf Hedel.

Agenda:

19.30 uur Inloop

20.00 uur  Welkom en introductie door Marinus Robbemont, voorzitter De Capreton

20.10 uur  De Fruitmotor | Gonzend Rivierenland | Bloemrijken

Presentatie door Adrieke van Herk, projectleider Gonzend Rivierenland
- Wat doet de Fruitmotor: doelstelling en activiteiten
- Wat zijn Bloemrijken: doelstelling, huidige deelnemers, toekomstvisie
- Hoe kan een Bloemrijk de (lokale) biodiversiteit helpen?

20.50 uur Bloemrijken in de Bommelerwaard

Presentatie door Trix van Veen, aanjager Bloemrijken van De Capreton
- Wat is het plan
- Wat zijn de voorwaarden
- Tips om te starten

21.20 uur Napraten

Aanmelden kan alvast via deze link.

Vragen?

Neem dan contact op met Trix van Veen via communicatie@capreton.nl.

Meer informatie over Bloemrijken vind je ook op hun website.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bedrag uit de coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage van de coöperatieve Rabobank. Met deze bijdrage kunnen De Capreton en De Fruitmotor verder vormgeven aan dit project, als bijdrage aan een duurzamere toekomst en een sterkere leefomgeving. Samen bereiken we meer dan alleen en maken we impact!

Meer informatie?

Neem dan contact op met Trix van Veen via communicatie@capreton.nl

Laatste berichten