Uitgifte Broekheuvel Hedel

De Capreton gaat de gronden in de Broekheuvel uitgeven voor 2022 aan de leden van De Capreton. Hiervoor kun je aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2022 de grond in gebruik krijgt.

Droog grasland
Voorwaarde:
· Bemesting mogelijk met 10 tot max 20 ton ruige mest per ha voor 1 april 2022.
· Geen bewerkingen na 1 maart 2022 tot aan het maaien.
· Rekening houdend met de flora en fauna.
· Maaien gebeurt niet voor 22 juni 2022 maar wel voor 1 augustus 2022.
· Indien weersomstandigheden dit niet toelaten in overleg later maaien.
· Bij sterke groei is 2e keer maaien mogelijk.
· Maaisel wordt ten allen tijde verwijderd.
· Naweiden met schapen tot uiterlijk 15 januari 2023.
· Bij slechte weersomstandigheden wordt er zorg gedragen dat er geen structuur bederf en spoorvorming plaats vindt.
· Er wordt zorg gedragen dat er geen schade aan afrastering, bijenhotel en bomen of enig andere object plaats vindt.
· Tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers te allen tijde welkom.
· Schade of nalatigheid van bovenstaande punten zal verhaald worden op de toebedeelde.
· Perceel is ongeveer 1,75 ha groot.
· De pachtsom bedraagt € 450,– excl. BTW ( €544,50 incl. BTW) hiervoor word een factuur verstuurd vanuit De Capreton.
· Rood gearceerd mag niet beweid of gemaaid worden voor de coördinator hier toestemming voor geeft, Men draagt zorg dat dit goed word uit gerasterd en dat het niet word bereden. Dit dient later in het seizoen te worden gemaaid en het maaisel afvoeren. Ook bemesten met ruige mest mag niet!!

Dijkje en de wadi.
Voorwaarde:
· Beweiden met schapen het jaar rond met voldoende dichtheid per ha.
· Zorg dragen voor een degelijke afrastering langs de voet van het dijkje 1 tot 2 meter in het droog grasland tot na 22 juni 2022.
· Zorg dragen dat de schapen niet uitbreken zodat de weidevogels in het droog grasland niet worden verstoord.
· Overtollig ruigte op het dijkje aanvullend maaien dit eventueel in overleg met coördinator.
· Beweiden van schapen tot uiterlijk 15 januari 2023.
· Er wordt zorg gedragen dat er geen schade aan afrastering, bijenhotel en bomen of enig andere object plaats vindt.
· Tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers ten allen tijde welkom.
· Perceel is ongeveer 2,45 ha groot waarvan ongeveer de helft bestaande uit ruw gras. De andere helft is water en struik gewas.
· De pachtsom bedraagt € 0,– excl. BTW

Overige voorwaarde:
· Het Dagelijks Bestuur van De Capreton is gemachtigd om toebedeelde uit te sluiten.
· Aanmelden tot 31 december 2021.
· Toebedeelde is lid van De Capreton.
· Toebedeelde is geen coördinator of lid van het dagelijks bestuur van De Capreton.

Beide stukken vormen 1 geheel en worden aan deelnemer toebedeeld.
Gemeente en De Capreton is gerechtigd eventuele werkzaamheden uit te voeren.

ANV De Capreton
Theo van Goch
06-26682728

Geplaatst in Geen categorie.