Breng de torenvalk terug in het boerenlandschap

De Natuurwacht Bommelerwacht vraagt graag aandacht voor de torenvalk in het boerenlandschap. Coen van Tuijl, ecoloog en vrijwilliger van o.a. de werkgroep Torenvalken bij de Natuurwacht zegt: “Evenals weidevogels hebben ook torenvalken het niet makkelijk in het boerenland. In het geval van de torenvalk komt dat vooral omdat nestgelegenheid schaars is. Voedsel – 80% veldmuizen – is ook minder dan het geweest is maar dat weten de vogels nog wel te vinden.

In de Bommelerwaard zijn vooral nabij boomgaarden nestkasten aanwezig, maar deze nestkasten liggen dan vaak op erg korte afstand van elkaar. Daarmee is er best een leuk aantal nestkasten aanwezig, maar staan deze vaak in clusters waardoor ze niet optimaal benut kunnen worden. Vanuit de Natuurwacht willen we daarom proberen nestgelegenheid meer verspreid aan te bieden.”

In samenwerking met de Capreton vraagt de Natuurwacht of er met name agrariërs of andere personen met grond, ruimte op hun erf hebben voor een torenvalknestkast. Samen met de Weidevogelgroep van de Capreton wil men vervolgens kijken waar ook in relatie tot weidevogels de locatie geschikt is.

Hieronder vindt u wat aanvullende informatie:

De torenvalk…
… Is onlosmakelijk verbonden met het open Nederlandse landschap.
… Een eter van veldmuizen, meer dan 80% van z’n menu.
… Is als muizeneter daarom een welkome bewoner van graslanden en dijken.
… Perkt veldmuis aantallen in, die wortels van gras, gewassen en fruitbomen aantasten.
… Was vroeger al een partner van fruittelers.
… Is helaas een steeds schaarser wordende boerenlandvogel.
… Heeft steeds meer moeite om geschikte nestplaatsen te vinden.
… Brengt tijdens de broedperiode dagelijks tientallen muizen naar de nestkast.
… Legt 4 tot 7 eieren en kan in goede omstandigheden dus veel jongen grootbrengen.
… Kunnen wij helpen door ze een nestkast te geven.

De Werkgroep Torenvalken…
… Maakt nestkasten om de torenvalk te helpen aan een nestplaats.
… Kan deze nestkasten kosteloos aanbieden aan hen die er een plaatsje voor hebben.
… Onderhoudt contact met terreinbeheerders, agrariërs en bewoners.
… Stemt samen met de betrokken af waar de nestkast het best tot z’n recht komt.
… Vervangt nestkasten wanneer ze vervallen zijn.
… Telt jaarlijks bezette nestkasten en verzameld gegevens.
… Is bereikbaar voor vragen.

De nestkast voor de torenvalk…
… Kan op veel verschillende plekken worden opgehangen.
… Kan worden opgehangen aan:
– Een boom in een houtsingel rond een erf
– Een boom te midden van het open landschap
– Een bestaande paal of mast aan de rand van een erf
– Een paal mast die wordt geplaatst in het veld of het erf*
– Een schuur ergens in het veld
– Een schuur of loods op het erf
– Een gebouw zoals een kerk, gemaal, sluis, industriehal
… Wordt jaarlijks bezocht om bezetting te controleren.
… Hoeft niet altijd schoongemaakt te worden.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Coen van Tuijl, 0619801867.

Geplaatst in Geen categorie.