Werkgroep Bee Deals

In december 2016 hebben verschillende partijen zoals de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel, waterschap Rivierenland, Dunea, bijenhoudervereniging Bommelerwaard en de fruittelers in de Bommelerwaard de ‘Bee deals Bommelerwaard’ getekend. In 2017 heeft De Capreton zich hierbij aangesloten.

De ‘Bee deals Bommelerwaard’ houdt in dat partijen met elkaar afspreken om zoveel mogelijk maatregelen te nemen om de leefomgeving voor bijen (en andere wilde bestuivers) te verbeteren. Het waterschap en de gemeentes doen dit door ecologische berm- en dijkbeheer, waardoor zij de biodiversiteit verbeteren. Fruittelers zijn in hun boomgaard bezig om de rijpaden tussen de fruitbomen anders te gaan beheren en Dunea is rond het pompstation in Brakel maatregelen aan het uitvoeren zoals het planten van struiken en bomen en het aanleggen van bloemenstroken.

Als agrarische natuurvereniging De Capreton zijn we actief in het plaatsen van bijenhotels, het inzaaien van akkerranden met bij-vriendelijke kruidenmengsels en educatieve acties om de burgers en buitenlui hierover te informeren. Tevens bieden we zakjes met bloemrijk zaad aan, die men in de eigen tuin kan zaaien. Daarbij hebben wij als De Capreton percelen botanisch grasland in beheer van o.a. gemeente en waterschap die door ecologisch beheer verschralen. Op die manier wordt de biodiversiteit verhoogd en daarmee de bijenpopulatie gestimuleerd.

Locaties van bijenhotels

Zie onderstaand de locaties van de bijenhotels. Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

locatie bijenhotel

Onze werkgroepen

Plattelandstoerisme
Weidevogelbescherming
Bee Deals
Landschappelijke inpassing

Meer weten?

Laatste berichten