Gratis akkermengsels voor bloemrijke akkerranden in het rivierengebied

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen, waaronder De Capreton, in het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 500 deelnemers (boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

In 2022 wil Collectief Rivierenland, net als vorig jaar, samen met de boeren in het rivierengebied 30 tot 40 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen. Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleurig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

Doet u ook mee?
In het kader van Actieplan Natuurinclusieve Landbouw kan Collectief Rivierenland gratis akkermengsels aanbieden aan boeren die bloemrijke randen willen inzaaien op hun bedrijf. Aan dit project zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden, anders dan dat u deze mengsels op uw eigen bedrijf gebruikt om akkerranden van 3 meter breed aan te leggen.

U ontvangt één of meerdere zakjes zaaigoed met een standaard hoeveelheid bloemrijk akkermengsel, geschikt voor 500 m2.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Collectief Rivierenland, ga naar https://collectiefrivierenland.nl/gratis-akkermengsels-bloemrijke-akkerranden/

Geef u snel op, want voor dit project hebben we een bepaald budget beschikbaar, dus OP=OP! U kunt zich aanmelden voor dit project tot vrijdag 8 april. Deze actie is specifiek voor agrariërs. Na bevestiging kunt u de akkermengsels op een centrale locatie in uw regio afhalen, uiterlijk in april.

Geplaatst in Geen categorie.