Akkerranden Bern

Dinsdag 31 augustus heeft De Capreton tijdens een veldbezoek met Wethouder Gijs van Leeuwen en Martine Kriesch van de gemeente Zaltbommel het akkerranden project uit het biodiversiteitplan van Gemeente Zaltbommel besproken. Tevens aanwezig waren 2 deelnemers, Henk van Hemert en Bert van Zeelst. Tijdens dit veldbezoek is de effectiviteit van deze akkerranden en de ervaringen van de deelnemende agrariërs besproken. Deze akkerranden dienen als voedselvoorziening van akkervogels zoals patrijzen en vergroten van de biodiversiteit . Onder het genot van een kopje koffie is verder gesproken over de mogelijkheid van intensiever samenwerken tussen de gemeente Zaltbommel en De Capreton.

Geplaatst in Geen categorie.