Waar staan de Picknickbanken? Lekker wandelen of fietsen!

Voor de fietsers en natuurlijk ook de wandelaren heeft de Capreton op mooi plaatsen in onze regio Picknickbanken geplaatst. Op deze banken kunt even heerlijk uitrusten en genieten van de mooie natuur rondom deze lokaties. Alle picknickplaatsen zijn voorzien van een afvalbak en indien van toepassing een infobord over de plaats waar u zich bevindt.

Tien picknickplaatsen, verspreid over de hele Bommelerwaard

Er zijn verschillende lokaties, voor ieder wat wils. Bij sommige zit je midden in de natuur en op andere plaatsen in één van de pittoreske dorpskernen binnen de Bommelerwaard. Een paar picknickbanken staan bij één van de toeristische boerderijen die onze streek rijk is.

Picknickbankenroute

De paden in, de lanen op! Op zoek naar een mooie plek om uit te blazen.

#1  Dorpsboomgaard, Akkerstraat, Bruchem

In 2019 heeft de gemeente Zaltbommel dit perceel aankocht om hier een natuurspeeltuin te realiseren. Omdat het perceel groter was dan nodig voor de speeltuin was het idee om het achterste deel van het perceel een dorpsboomgaard aan te leggen. Historisch gezien vond je veel hoogstamboomgaarden in de Bommelerwaard. Deze zijn niet alleen cultuurhistorisch waardevol maar ze bieden ook veel ruimte aan allerlei dieren en planten. Helaas verdwijnen ze uit het landschap door onvoldoende of onjuist onderhoud.

Een dorpsboomgaard biedt een groene ontmoetingsplaats voor jong en oud om in het voorjaar onder de bloesem te picknicken en in de nazomer fruit te plukken. Samen met (Stichting Landschapsbeheer Gelderland, hoogstambrigade Bommelerwaard, Dorpsraad en) omwonenden is in 2021 een ontwerp gemaakt met een hoogstamboomgaard waarin kinderen later zelf fruit kunnen plukken en ook kunnen spelen. Begin 2022 is de boomgaard met hulp van bewoners ingeplant. De boomgaard bestaat uit veel verschillende fruitbomen zoals appel, peer, kers, pruim, maar ook walnoot en tamme kastanje. Verder zijn ook hagen en een vogelbosje aangeplant met struiken en bomen. Goed voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren, maar ook kinderen om in te spelen.

De boomgaard wordt nu onderhouden door De Capreton samen met de Hoogstambrigade Bommelerwaard.

 

#2 Kaaskoe Hedel, Achterdijk 57, 5321 JB Hedel

Welkom op het melkveebedrijf van familie van Zeelst 'Mijn Kaaskoe'.

Op ons bedrijf worden 270 melkkoeien gemolken en hebben we 140 stuks jongvee. Ons melkveebedrijf is al generaties lang in de familie en de nieuw generatie, boer Joris, dient zich al aan.

We leveren de melk aan onze coöperatie Friesland Campina. Daarnaast wordt een deel van de melk verkaast en verkocht aan de consument, in de vorm van abonnementen. De abonnementhouders krijgen elke vier weken de allerlekkerste kaas thuis bezorgd.  Ook krijgen onze klanten elke twee weken een nieuwsbrief van de boerderij met alle actuele nieuwtjes, en worden ze regelmatig uitgenodigd op de boerderij.

Naast het melkveebedrijf hebben we al 20 jaar een recreatietak, met Boerengolf tussen de koeien en een mooie, uitgebreide locaties voor het organiseren van een vergadering, teamuitje of feestje. Onze jongste dochter, Nadine, zwaait hier de scepter. U bent dan ook van harte welkom om een kijkje te nemen op de boerderij of een heerlijk stukje kaas uit de automaat mee te nemen.

Melkveebedrijf VOF van Zeelst van Den Oord – Mijn Kaaskoe – Boerengolf Hedel
https://mijnkaaskoe.nl/  https://www.boerengolfhedel.nl/

Wordragensestraat Ammerzoden

#3  Van Uitert Aardbeien, Wordragensestraat 13A, Ammerzoden

Van Uitert Aardbeien is een aardbeienkwekerij in de Bommelerwaard met producties in de kas en in de zomermaanden buiten op stellingen onder overkapping. Het wordt steeds belangrijker voor mens, dier en milieu om zo min mogelijk gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en maximaal biologische bestrijding toe te passen. Hierbij worden schadelijke organismen bestreden door het uitzetten van natuurlijke vijanden. Ook wij zetten hier maximaal op in door o.a. het uitzetten van roofmijten voor schadelijke insecten zoals luis, spint en trips. 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het weerbaar telen van ons gewas. Dit betekent dat de plant minder vatbaar is voor ziekten en plagen. Dit doen we door gebruik te maken van biologische plantversterkers.

http://www.vanuitertaardbeien.com/

Wordragensestraat Ammerzoden

#4 Hopveld, Bernseweg, Ammerzoden (tussen Heust en Weigraaf)

Welkom op 'Het Hopveld'. 

Jullie zien hier de teelt van hop. Vier jaar geleden ben ik, Aart Hol, gestart met het telen van dit mooie product. Onze missie was een mooi biertje te brouwen. Hoe puur is het dat alle bestanddelen van dit bier, hier in de Bommelerwaard geteeld zijn. En het resultaat is er ondertussen: 'Ons Bier' is verkrijgbaar in de blonde en in de bruine/donkere variant. 

Je kunt 'Ons Bier' kopen bij ons aan de Heust 43A, bij lokale horecalocaties en boerderijwinkels. Daarnaast kun je ook een bierproeverij boeken - vanaf 15 personen. Dus kijk gerust eens rond op ons veld en bewonder de verschillende soorten hop. Het zijn wel vijf verschillende soorten! 

Naast hop groeien hier ook bloemen in 'Leentje Pluktuin', van mijn vrouw Elena. Hier vind je dahlia's, plukbloemen, wildmengsels en zelfs eetbare bloemen. Bij Elena kun je ook terecht voor prachtig gevlochten kransen van hopstengels. Wilt jij ook plukken in de pluktuin? Dat kan, zie hiervoor de instructies in de bloemenbar. 

Geniet van ons Hopveld, de bloemen en natuurlijk van de prachtige Bommelerwaard!

Ons Bier op Facebook

 

#5 't Aailand, Nederhemert - Zuid

Patrijzen zijn mooie akkervogels en die worden hier regelmatig gezien. Het zijn thuisblijvers waarvoor steeds meer aandacht is. Omdat de patrijzen afhankelijk zijn van insekten, is dit gebied zo optimaal mogelijk ingericht voor deze vogelsoort.

De familie De Waal uit Nederhemert heeft deze grond ter beschikking gesteld en daarmee De Capreton de gelegenheid gegeven om dit akkerland in te richten als een paradijs voor de akkervogels.

Het paradijs bestaat uit een zogenaaamde keverbank, een kruidenrijke strook en een stuk braakliggende grond, een zgn. braakstrook. De keverbank is een ophoging van grond, waar polige, open grassen zijn ingezaaid. Doordat de keverbank hoger ligt en een open vegetatie bevat, kan de zon in het voorjaar al vroeg alles opwarmen. Hierdoor worden insecten al vroeg in het voorjaar actief en deze insecten vormen een voedselbron voor onze akkervogels zoals de patrijs. Ook is de polige structuur een ideale broedplaats voor de patrijs. Naast de keverbank bevindt zich aan één zijde een braakstrook van 3 meter. Hier kunnen de patrijzen ook voedsel zoeken en als er gevaar dreigt gauw schuilen in de naast gelegen keverbank of kruidenrijke akker.

De Capreton heeft hier een picknickbank geplaatst om hier te genieten van dit mooie stukje agrarische natuur. Deze locatie is tot stand gekomen met medewerking van de familie de Waal.  Het collectief Rivierenland heeft bijgedragen aan de kennis. Het beheer wordt uitgevoerd door de Capreton. De financiële middelen zijn van de Provincie Gelderland.

Picknickbank Familie Westra

#6  Picknickbank terrein familie Westra, tegenover Jan Stuversdreef 3, Kerkwijk

Welkom op het terrein van de familie Westra! Vanaf de picknickbank heeft u uitzicht op onze hoofdlocatie, waar onze melkkoeien en jongste kalveren zijn gehuisvest. Het overige jongvee wordt gehuisvest op onze tweede locatie, een paar honderd meter naar links aan de Jan Stuversdreef 2 in Kerkwijk. De pad die langs de picknickbank loopt hebben we een paar jaar geleden aangelegd als verbinding tussen onze twee locaties.

Onze huiskavel bestaat uit volledig grasland en u kunt hier regelmatig bijvoorbeeld reeën zien grazen of hazen zien lopen. De sloten staan in verbinding met De Capreton, een afwateringskanaal, en zitten vol vis en zijn het leefgebied van diverse soorten watervogels. Het water is kraakhelder, waardoor u bij zonnig weer de vissen kunt zien zwemmen.

Op de plaats van de picknickbank hebben we in eigen beheer een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Een natuurvriendelijke oever heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien veel oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, vogels, kikkers, padden, insecten, reeën en hazen is zo’n natuurvriendelijke oever een belangrijke plek. De natuurvriendelijke oever wordt elk jaar gedeeltelijk gemaaid en het maaisel gebruiken we als strooisel in onze koeienstal. In het aangrenzende weiland grazen in de zomer onze koeien.

Als lid van De Capreton dragen we op deze manier een steentje bij aan het beheer van het mooie agrarische landschap in de Bommelerwaard. Veel plezier bij het gebruik van de picknickbank!

Hertenkamp Gameren

#7 Het Hertenkamp, Delkant, Gameren

Hertenkamp “De Grote Del” is in 1969 gesticht door een aantal inwoners van het dorp, onder aanvoering van Anthonie de Hoop, oud-gemeentesecretaris van Gameren. De directe aanleiding was een plan van de toenmalige gemeente Kerkwijk om op deze plaats (de “Grote Del” genoemd) woningen te bouwen. Omwonenden en overige dorpsbewoners vonden dat een grove aantasting van het dorp en hebben dat weten te voorkomen. Daardoor heeft de del zijn historisch karakter behouden. De del maakt nu deel uit van het beschermd dorpsgezicht.

Het hertenkamp ligt in een “del”. Een “del” is een laaggelegen, komvormig gebied. Gameren had vroeger ook een “Kleine Del” en een “Molendel”.  Ook andere dorpen in de Bommelerwaard kennen dellen: Delwijnen en Kerkdriel. Waarschijnlijk zijn al deze dellen eeuwen geleden ontstaan door het afgraven van grond om terpen op te werpen voor de omringende boerderijen toen dijken nog onvoldoende bescherming boden tegen de rivier de Waal. Oorspronkelijk was de “Grote Del” groter, ook de  Hervormde Kerk van Gameren staat in de “Grote Del”. Op oude foto’s is te zien dat de del moerassig was, begroeid met biezen en riet.

Het hertenkamp huisvest een roedel damherten: een bok met 7 geiten. Deze herten voeden zich met gras en kruiden die in het hertenkamp groeien en met groente, fruit en brood dat de bezoekers meebrengen. Het ligt op 200 meter van Zorgcentrum ’t Slot en is een geliefde wandeling voor veel bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het hertenkamp ligt tegenover de basisschool. Dagelijks komen veel schoolkinderen, ouders en grootouders met kleinkinderen bij de dieren kijken. Het hertenkamp is een pleisterplaats voor fietsers die er graag hun lunch gebruiken.  Hoogtepunt van ieder jaar is de geboorte van de jonge hertjes, in de maand juni. Hoewel de herten volledig aan mensen en honden gewend zijn, dienen honden aan de lijn te worden gehouden.

Bij het hertenkamp is een ooievaarsnest geplaatst. Het nest heeft vaste bewoners: er broedt al een aantal jaren hetzelfde ooievaarspaar.

De werkzaamheden aan het hertenkamp worden verricht door een groot aantal vrijwilligers. Een plaatselijke dierenarts ziet toe op het welzijn van de dieren.  Het hertenkamp ontvangt geen subsidie. Giften zijn welkom op bankrekening NL10 RABO 0374 3360 67 ten name van Hertenkamp De Grote Del.

De picknickbank, het bijenhotel en de bloemenweide zijn geschonken door de Capreton.

#8 Natuurgebied Broekheuvel (naast het bedrijf Vos Truckparts, Binnenkamp 1 Hedel)

De Broekheuvel is een stuk van ruim vier hectare natuur dat ligt op de grens van het bedrijventerrein ‘Kampen Noord’ in Hedel en het agrarisch gebied ‘De Lage Broek’.
De grond  is eigendom van de gemeente Maasdriel. De Capreton beheert het gebied samen met agrariërs. Door uitbreiding van het industrieterrein Kampen-Noord is hier een combinatie gemaakt van waterberging en natuurontwikkeling.

Het gebied functioneert als waterberging van het bedrijventerrein en vangt het regenwater op. Dit water wordt door een filter van moerasplanten gezuiverd. In dit stukje natuur zijn alle streekeigen landschappelijke elementen toegepast van de Bommelerwaard. Van dijk en wadi (waterberging) tot struweelrand, knotwilgen en droog hooiland.

Het beheer dat De Capreton hier uitvoert is divers. Op het droge hooiland vindt in het vroege voorjaar alleen een lichte bemesting met ruige mest plaats en er wordt geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Met maaien wordt tot eind juni gewacht, zodat de weidevogels rust hebben om te broeden en de tijd hebben om vliegvlug te worden. Het dijkje en de wadi wordt beweid met schapen.

#9 Boerderij Zonneveld, Veilingweg 1, 5328 JB Rossum

Welkom bij Boerderij Zonneveld. Laten we ons nog even voorstellen: wij zijn de familie de Groot, Joop, Linda, Twan en Kim. Wij wonen al jaren op Boerderij Zonneveld in Rossum en wij vinden het er heerlijk!

Op onze boerderij hebben wij koeien en kippen. We hebben ongeveer 90 melkkoeien en 65 stuks jongvee. De melkkoeien lopen in een nieuwe, modern uitgeruste stal. Daarin is veel aandacht besteed aan dierwelzijn, arbeidsgemak en efficiëntie. Er is ook gekozen voor automatisering. Wij maken namelijk gebruik van twee melkrobots. In het voorjaar gaan onze koeien lekker de wei in.

We zijn ook ontzettend trots op onze kippen. Zij komen op 17-weekse leeftijd vanaf een opfokbedrijf naar Boerderij Zonneveld. Naast de stal zit de overdekte uitloop. Dat noemen we ook wel de ‘wintergarten’. Daarin kunnen de hennen scharrelen in het stro. En dat doen ze maar wat graag! Als dat nog niet genoeg is, hebben de kippen ook nog eens een heel weiland voor vrije uitloop tot hun beschikking. Om ze een fijne schuilplek te geven, hebben we bomen geplant.

Kom snuffelen in ons winkeltje of genieten van het zelfservice terras. We verkopen heerlijke sapjes en ijsjes, gemaakt van de melk van onze koeien. Is alles nog niet genoeg? Kom dan eens langs met je collega’s. Brainstormen terwijl het gras onder je voeten kriebelt. Dat is bij Boerderij Zonneveld, de normaalste zaak van de wereld. Kom genieten van het pure boerenleven op onze boerderij. Bij ons kun je Slapen-Beleven-Ontmoeten

www.boerderijzonneveld.nl

Alem

#10 Veerweg, Alem (ter hoogte van Veerweg 1B, overzijde van de dijk)

De picknickbank in Alem staat op een unieke plaats. U zit hier uit te rusten op de dijk aan de Veerweg vlakbij het buurtschap het Moleneind. Van oorsprong is dit hier Brabantse grond. Door de omlegging van de rivier de Maas in 1935 is Alem uiteindelijk in 1958 bij de provincie Gelderland gekomen.

Links en rechts ziet u op dit punt de waterkering rond lopen. Hier is namelijk in het verleden een dijkdoorbraak geweest. Om de achtergebleven wiel die inmiddels verdwenen is, werd een nieuwe dijk gelegd.  Aan de buitenzijde van de dijk ten noorden van Alem ziet u de Marensche Waard. Een landbouwgebied dat grenst aan de dode Maasarm met een oppervlakte van 1.77 km2 met landschappelijke waarden. Het loopt in de wintermaanden meestal onder als hoogwaterbescherming. 

Over een gedeelte van deze waard loopt het Alemse Klompenpad. U ziet vanaf hier de steenfabriek Rodruza in Rossum die zijn grondstoffen heeft gewonnen in deze Marensche Waard. Vroeger reed er een spoortreintje over de zomerdijk met wagonnetjes geladen met klei van hier naar de steenfabriek op en neer. Later werd deze vervangen door vrachtauto`s. 

De Alemse kerk uit 1875 is met zijn bijna 39 meter hoge torenspits en staande op de dijk van verre te zien. Ook in de verte ziet men de Sluis Sint-Andries met zijn witte torens de verbinding tussen de rivieren de Maas en Waal. Daarbij gelegen op dat strategische punt vindt u het Nieuwe Fort Sint-Andries in Heerewaarden, en ooit de locatie van het Oude Forst Sint Andries, een rijk stukje geschiedenis uit de tachtigjarige oorlog.

Aan de binnenkant van de dijk op deze plaats ziet u een stuk land met dammetjes waarop wilgenhout groeit. Dit stuk grond heeft een grote cultuurhistorische waarde en heeft als veldnaam “Het Dooileger”. Hier heeft in de Romeinse tijd 55 voor Christus een grote bloedige veldslag plaats gevonden, tussen het Romeinse leger en Germaanse stammen. Hierbij was ook de beroemde veldheer Julius Caesar zelf aanwezig. (bron: Erfgoedvereniging Alem)

Geniet op deze prachtige locatie met zijn rijke geschiedenis en van de prachtige omgeving! 

Meer weten?

Laatste berichten