Home

De Capreton

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ is in 1999 opgericht en heeft als doelstelling om de bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard. De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in onze regio en wil tegelijkertijd het landschap mooier maken. Het agrarisch natuurbeheer heeft door die tweeledige doelstelling een duidelijke maatschappelijke functie, het verbindt het agrarisch-economische belang met de zorg voor natuur en landschap.

Onze doelstelling wordt maatschappelijk breed gedragen; we opereren vaak als intermediair tussen de overheid en de private landeigenaren (onze leden). De vereniging heeft ruim 200 leden, merendeels agrariërs maar ook burgers, en veel van het werk wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Het uitvoeren van inrichtingsplannen en het beheren van een scala aan landschapselementen gebeurt door onze betaalde werkploeg onder leiding van onze coördinator.

Over ons

Maak kennis met De Capreton - de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard

Werkgroepen

Kom meer te weten over de activiteiten waar wij ons voor inzetten

Lid worden?

Wil jij iets betekenen voor de Bommelwaardse natuur? Word dan lid!

De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in regio Bommelerwaard

Tegelijkertijd willen wij ons landschap mooier maken.

Maak kennis met De Capreton!