Doelstelling SLB

Het doel van SLB is het in eigendom of erfpacht verwerven en beheren van landschapselementen met een grote natuurhistorische en cultuurhistorische waarde in de Bommelerwaard. Het gaat om landschap dat niet verloren mag gaan voor ons eiland tussen de rivieren.

Beheer door leden De Capreton

Het principiële verschil met de grote terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, is dat het beheer gedaan wordt voor en door de leden van De Capreton. De leden zijn geschoold in natuurbeheer en flora- en faunawetgeving en worden betaald voor hun klussen in het landschap.

SLB doet zijn werk vrijwel zonder overheadkosten, gesteund door vrijwillige bestuurders. Het beheer is daardoor zeer kostenefficiënt en dat spreekt aan nu zwaar bezuinigd wordt op natuurbeheer.

 

 

Draagvlak

De stichting staat dicht bij de bewoners van de streek en kan daardoor rekenen op een groot draagvlak in de regio. Het feitelijke beheer gebeurt door boeren en tuinders die in de omgeving van het beheersgebied hun bedrijf hebben.

Activiteiten

De stichting gaat actief op zoek naar stukjes landschap die karakteristiek zijn voor de Bommelerwaard en die het behouden waard zijn. Je kunt denken aan:

  • dijkrelicten van de oude dorpspolders,
  • restanten van een verwaarloosde griend,
  • een karakteristieke meidoornhaag,
  • een markante houtwal
  • of een oud kerkpad.

Ook delen van het nieuwe landschap dat door natuurontwikkeling ontstaat, kunnen door SLB worden beheerd (bijvoorbeeld Munnikenland).

De Capreton en SLB betrekken ook de streekbewoners bij hun landschap door excursies (met de Natuurwacht), het uitzetten van wandelpaden en voorlichting over natuurontwikkeling en landschapshistorie.

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard

caret-down caret-up caret-left caret-right
Marinus Robbenmond Voorzitter
Jo Penders Secretaris
Bert van Zeelst Penningmeester

Het bestuur

Marinus Robbenmondt  voorzitter Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard
telefoon: 06 53347126
e-mail voorzitter@capreton.nl

Bert van Zeelst, penningmeester Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard
Telefoon: 06 12035650
e-mail: penningmeester@capreton.nl

Jo Penders , secretaris Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard
Telefoon: 06 53336484
Email secretaris@capreton.nl

 

Meer weten?

Laatste berichten