Feestelijke jaarvergadering

Jaarvergadering
 
Op zaterdag 14 oktober houdt onze vereniging “de Capreton” haar jaarvergadering. We hebben een leuk en informatief programma. Na ontvangst met koffie en gebak is er een korte formele jaarvergadering. Aansluitend zal Hermen Vreugdenhil, directeur Collectief Rivierenland, een inkijk geven in toekomstig agrarisch natuurbeheer door lokale agrariërs in samenwerking met de Capreton. Daarna is er een feestelijk programma met een vogeltjes bingo met leuke prijzen en een uitgebreid stamppottenbuffet. De partners van leden zijn ook van harte welkom. Het wordt weer gezellig. Graag vooraf even inschrijven via onze website.

Locatie
Boerengolf Achterdijk 57 Hedel

Programma
Het programma is als volgt

  • Ontvangst met koffie en een lekkernij om 16.00 uur.
  • Formele korte jaarvergadering
  • Presentatie Hermen Vreugdenhil – toekomstig natuurbeheer
  • Gezellige vogeltjes-bingo met leuke prijzen
  • Rond 17.30 een buffet
  • Napraten en sluiting om 19.00 uur

Agenda Jaarvergadering
1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 29-10-2022

4. Terugblik en ambities door de voorzitter.

5. Jaarcijfers 2022 door Bert van Zeelst

6. Begroting 2024

7. Contributie 2024 – € 25,–

8. Organisatie en benoeming bestuur – Geen aftredende bestuursleden.

9. Rondvraag, sluiting

Hermen Vreugdenhil
Hermen Vreugdenhil, directeur Collectief Rivierenland, geeft inkijk in (toekomstig) natuurbeheer door lokale agrariërs.

Aanmelden en deelname
Deelname is gratis!!

 

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie.