Werkgroepen van de Capreton

De Capreton ontwikkelt zich tot een structurele werkorganisatie met werkploegen samengesteld uit onze leden. Dit zijn agrariërs en streekbewoners die zich op freelance basis bezighouden met de inrichting, beheer en onderhoud van het landschap. De wintermaanden zijn vaak een rustige periode op een agrarisch bedrijf en daar ligt dus een kans om dan – betaald – aan de slag te gaan met het landschap.

Verfraaiing van het landschap

Een werkploeg biedt de leden van onze vereniging een duidelijke meerwaarde. We scheppen kansen voor onze leden om een neventak op het agrarisch bedrijf te ontwikkelen én we creëren tevens kansen voor de verfraaiing van het landschap.

Projecten

De bekendheid van de Capreton in de streek wordt bevorderd, doordat streekeigen mensen praktische en zichtbare projecten uitvoeren. Veelal hebben de boeren het benodigde materiaal, waaronder een trekker en een motorzaag al in huis. Er zijn goede contacten met plaatselijke aannemers voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden waarbij zwaardere apparatuur vereist is. Om de kwaliteit van werk te leveren die de opdrachtgever wenst, heeft de werkploeg een aantal certificaten behaald. Voor meer informatie over onze werkploeg kunt u contact opnemen.

Onze werkgroepen

Plattelandstoerisme
Weidevogelbescherming
Bee Deals
Landschappelijke inpassing

Meer weten?

Laatste berichten