Munnikenland

In de afgelopen jaren is in het uiterste westen van de Bommelerwaard een groot natuurgebied ontstaan, het Munnikenland. In dat gebied staan veiligheid tegen overstromingen en behoud en ontwikkeling van natuur centraal. Op 9 juni 2016 is het project voor de herinrichting van dit buitendijkse terrein opgeleverd. Eigenaar Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Capreton hebben op die datum een beheersovereenkomst ondertekend waarin de samenwerking tussen beide partijen is geregeld.

Betrokkenheid van de bevolking

Een deelgebied van het Munnikenland wordt vanaf 1 januari 2017 door De Capreton worden beheerd en uitgegeven. Het betreft een gebied van ongeveer 110 ha grasland in de Brakelse Benedenwaarden en ter plekke van de voormalige Deltadijk. Een deel daarvan is in gebruik als hooiland, een ander deel is bestemd voor begrazing door vee. Bij het beheer van het gebied worden lokale ondernemers en inwoners van de regio ingeschakeld. Daardoor zal de betrokkenheid van de bevolking in de Bommelerwaard bij de ontwikkeling van het nieuwe natuurterrein worden vergroot.

Meer informatie bij de coördinator van De Capreton.

Meer weten over Munnikenland?

Meer weten?

Laatste berichten