Deelname beheer Munnikenland

Eigenaar van het Munnikenland, Staatsbosbeheer, heeft het beheer van circa 110 ha grasland ondergebracht bij onze Agrarisch Natuurvereniging  “De Capreton”. Na de info avond op 23 januari wordt de procedure voor de uitgifte van deze graslanden gestart. Op de website is een aparte pagina ingericht voor dit project. Hier is info te vinden over de […]

Lees verder

Informatie avond beheer Munnikenland op 23 januari

In de afgelopen jaren is in het uiterste westen van de Bommelerwaard een groot natuurgebied ontstaan, het Munnikenland. In dat gebied staan veiligheid tegen overstromingen en behoud en ontwikkeling van natuur centraal. Op 9 juni 2016 is het project voor de herinrichting van dit buitendijkse terrein opgeleverd. Eigenaar Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer […]

Lees verder

Platteland Rivierenland

DOELEN PLATTELAND RIVIERENLAND Het netwerk ‘Platteland Rivierenland’ in oprichting heeft 3 doelen: Het versterken van de sociale en economische ondernemerskennis. Samenwerking van en tussen de multifunctionele landbouw sectoren realiseren. Innovaties in plattelandsontwikkeling in Rivierenland tot stand brengen. Wordt dus lid van het regionetwerk, doe kennis op via ons Academy aanbod, zoek samenwerking en innoveer uw plattelandsaanbod […]

Lees verder

Gratis les boerderijeducatie Mgr Zwijsenschool

Vorige week was groep 6b van de Mgr. Wijsenschool in Kerkdriel op bezoek bij melkveehouder Van Zeelst en ijsboerderij De Schoonheuvel. Leerlinge Evy Peffer had een gratis les voor haar klas gewonnen door tijdens de open dag ‘Beleef de Boerderij’ mee te doen aan een prijsvraag. Eigenaresse Nicolien van Zeelst begint zo’n bezoek altijd met […]

Lees verder

Staatsbosbeheer en De Capreton beheren Munnikenland

Op 9 juni j.l. vond de oplevering van het project Munnikenland plaats. In dit uitgestrekte buitendijkse gebied gaan veiligheid en natuur hand in hand. Een deel van het gebied met moeras en ruige vegetatie leent zich goed voor jaarrond begrazing met wilde paarden en runderen. Een ander deel, ongeveer 200 ha., is bloemrijk hooi- en […]

Lees verder

Opzoek naar planten

Floronkamp in Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard In de periode van donderdag 7 juli 10.30 uur tot zondag 10 juli 15.00 uur 2016 organiseert Floron, Floristisch Onderzoek Nederland,  een speciaal kamp voor liefhebbers van wilde planten in het Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard. Floristen uit alle delen van Nederland komen naar […]

Lees verder

Nieuwe coördinatoren Capreton

Nieuwe coördinatoren voor De Capreton Linda de Groot heeft na ongeveer zeven jaar afscheid genomen van VANL De Capreton. Zij heeft als coördinator van onze agrarische natuurvereniging veel werk verzet. Tijdens de jaarvergadering op 20 april j.l. hebben we haar bedankt voor al haar inspanningen. De werkzaamheden van de coördinator zijn in de loop van […]

Lees verder

wie doet er mee

WIE DOET ER MEE AAN HET BEHEER VAN DE HURWENENSE UITERWAARD EN MUNNIKENLAND? HURWENENSE UITERWAARD Onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zijn grote delen van het natuurgebied de Hurwenense Uiterwaard in 2015 door lokale ondernemers beheerd. De uitvoering van het beheer door agrariërs is succesvol verlopen. Alle partners, zowel onze agrariërs als Staatsbosbeheer […]

Lees verder

“Kom Kijken en Win” Foto-prijsvraag

 “Kom Kijken en Win” Foto-prijsvraag Nagenieten van de bijzondere dag van beleef de boerderij? Neem dan deel aan de “Kom Kijken en Win” prijsvraag. Bezoek minimaal 3 boerderijen, vraag om een deelnamekaart, vul deze in en lever in bij één van de deelnemende bedrijven. Deelnemers met 3 goede antwoorden maken kans op een mooie prijs, […]

Lees verder