Staatsbosbeheer en De Capreton beheren Munnikenland

Op 9 juni j.l. vond de oplevering van het project Munnikenland plaats. In dit uitgestrekte buitendijkse gebied gaan veiligheid en natuur hand in hand. Een deel van het gebied met moeras en ruige vegetatie leent zich goed voor jaarrond begrazing met wilde paarden en runderen. Een ander deel, ongeveer 200 ha., is bloemrijk hooi- en weiland waar boeren uit de Bommelerwaard met hun Hollands vee aan de slag kunnen. Voor dat grasland gaat Staatsbosbeheer samen met de agrarische natuurvereniging De Capreton het gebruik regelen. De beheersovereenkomst over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is op 9 juni ondertekend door Arjan Snel, hoofd Staatsbosbeheer Gelderland en Piet Nienhuis, voorzitter van De Capreton. “Ik ben ervan overtuigd dat dit prachtige natuurgebied een boegbeeld kan worden in Rivierenland van de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en De Capreton”, aldus Piet Nienhuis, voorzitter van de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard De Capreton. “Het betekent dat lokale ondernemers en andere inwoners van de Bommelerwaard vanaf 1 januari 2017 zullen worden ingeschakeld bij het gebruik en het beheer van Munnikenland. Op deze wijze wordt het beheerwerk verankerd in de regio en dat vergroot het draagvlak voor de maatregelen die genomen zullen worden. Er wordt tevens recht gedaan aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Zaltbommel om boeren in de regio in te schakelen bij het beheer”.

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.