wie doet er mee

WIE DOET ER MEE AAN HET BEHEER VAN DE HURWENENSE UITERWAARD EN MUNNIKENLAND?

HURWENENSE UITERWAARD

Onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zijn grote delen van het natuurgebied de Hurwenense Uiterwaard in 2015 door lokale ondernemers beheerd. De uitvoering van het beheer door agrariërs is succesvol verlopen. Alle partners, zowel onze agrariërs als Staatsbosbeheer en RVO, hebben zich daar positief over uitgesproken. Ook in 2016 is door bemiddeling van De Capreton het beheer van een deel van de Hurwenense Uiterwaard bij lokale agrariërs ondergebracht.

MUNNIKENALND

Op 9 juni 2016 wordt het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland officieel opgeleverd. Aansluitend op de oplevering zal de bestuursovereenkomst voor het gebruik en beheer van Munnikenland worden getekend door Staatsbosbeheer en De Capreton. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied Munnikenland, stelt de pachtcontracten op en De Capreton selecteert de pachters en houdt  toezicht op het gebruik van de gronden.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan het beheer van deze twee uiterwaarden?  We hebben een aantal voorwaarden op een rijtje gezet:

  • De ondernemer is lid van VANL De Capreton. Het opstellen van een plan van aanpak, de uitgifte van percelen, etc. is onderdeel van de dienstverlening door De Capreton
  • De motivatie van de ondernemer om het agrarisch natuurbeheer in te passen in zijn bedrijfsvoering.
  • De kans op een duurzame relatie tussen de ondernemer, De Capreton en de eigenaar van het gebied
  • Inpassing van de beheerswerkzaamheden (bijv. maaien, vee inscharen) in het eigen bedrijf van de agrariër
  • Streekgebonden agrariërs genieten de voorkeur, dat wil zeggen boeren die dicht bij de betreffende uiterwaard hun bedrijf runnen
  • Agrariërs die vanouds gebruiker zijn geweest van de betreffende uiterwaard genieten eveneens de voorkeur

Neem contact op met onze coördinator Wim van Woudenbergh (coordinator@capreton.nl; tel. 06-27194020) als u interesse heeft om in één van deze projecten mee te draaien.

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.