Nieuwe coördinatoren Capreton

Nieuwe coördinatoren voor De Capreton

Linda de Groot heeft na ongeveer zeven jaar afscheid genomen van VANL De Capreton. Zij heeft als coördinator van onze agrarische natuurvereniging veel werk verzet. Tijdens de jaarvergadering op 20 april j.l. hebben we haar bedankt voor al haar inspanningen.

De werkzaamheden van de coördinator zijn in de loop van de jaren sterk toegenomen. Veel werk dat vroeger door provincieambtenaren gebeurde is terecht gekomen op het bordje van de agrarische natuurvereniging. De subsidies die de overheid verstrekt voor de weidevogelbescherming en voor het in stand houden van het heggenreservaat Alem worden nu via het zogenoemde ‘Collectief Rivierenland’ verdeeld over de rechthebbenden. Daar zit veel werk aan vast, papierwerk en veldwerk. Theo van Goch, melkveehouder te Ammerzoden, heeft deze taak op zich genomen.

De andere taken die Linda uitvoerde zijn vanaf heden opgepakt door Wim van Woudenbergh, melkveehouder in Aalst. Wim is afgetreden als penningmeester en zet zijn werk voort als coördinator. Dat werk omvat onder meer de vele kontakten die De Capreton onderhoudt met de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel. Het gaat dan over de terreinen die we nu al beheren en de gebieden die er in de toekomst nog bij zullen komen.  Verder doen we zaken met SLG over klompenpaden en landschapsplannen, met SBB over het beheer van Munnikenland, de Hurwenense Uiterwaard  en andere natuurgebieden. En dan zijn nog lang niet alle taken genoemd.

CONTACTGEGEVENS

Coördinator voor het ‘Collectief Rivierenland’ (vooral weidevogelbescherming): Theo van Goch: t.vangoch@onderneemonline.com ; veldmedewerker@capreton.nl  tel 06 26682728

Coördinator voor het uitvoerende werk van De Capreton (voor gemeentes, provincie e.d.): Wim van Woudenbergh; coordinator@capreton.nl ; tel. 06-27194020

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.