Rabo clubactie en Boerderij Educatie Rivierenland

De agrarische natuurvereniging  Capreton doneert opbrengst Rabo Clubactie aan Boerderij Educatie Rivierenland

Bij Boerderij-educatie Rivierenland krijg je als schoolklas les op een land- & tuinbouwbedrijf waar de eigenaar zelf de les verzorgt. Kijk, voel en proef zelf je dagelijks voedsel! Je leert over de verzorging van koeien, varkens, kippen of geiten, fruit, akkerbouwgewassen, paddenstoelen, teelt in de kas, bijen en bomen. Uiteraard kun je veel zien, voelen en producten proeven.
De eigenaren willen hun passie en hun enthousiasme over hun product en hun bedrijf, omliggende landschap, water en natuur graag met jullie delen.

Continue reading

Uitnodiging startavond weidevogelbeschermers

Beste weidevogelvrienden,

 

 

Kieviten heb ik nog niet gehoord, maar de sneeuwklokjes staan al boven de grond en in menige tuin bloeit vroege bloesem…

…enkele groepen kieviten zijn inmiddels gespot.

Zou de lente al in aantocht zijn?

Dat betekent: “werk aan de winkel!”

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een startavond op

donderdag 25 februari

bij De Boerengolf bij de fam. van Zeelst.

Om kwart voor acht staat daar de koffie klaar.

Continue reading

MUNNIKENLAND – GROND TE KOOP

In het Munnikenland, ten westen van Brakel, worden natuurgronden beheerd die in eigendom toebehoren aan onder meer de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf, RVB) en aan Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de gronden van het RVB te willen kopen. Het RVB is bereid om voornoemde gronden, rekening houdend met de op die gronden rustende beheer- en onderhoudsverplichting, te verkopen en in eigendom over te dragen aan Staatsbosbeheer. Het RVB wil echter niet eerder tot verkoop en overdracht aan Staatsbosbeheer overgaan, dan nadat ook andere mogelijk geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven dat zij bereid zijn de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde en onder dezelfde voorwaarden te kopen. Dat moet voor 1 februari a.s. kenbaar worden gemaakt aan het RVB.

Continue reading

Nieuwe natuur in Hedel nu officieel toegankelijk

 

HEDEL – Het nieuwe natuurgebied De Broekheuvel in Hedel werd vrijdagochtend geopend door wethouder De Vreede, Piet Nienhuis van Natuurvereniging de Capreton en groep 7 en 8 van basisschool De Zaaier. Naast wateropvang krijgt De Broekheuvel ook een educatieve functie.

 

De Broekheuvel is een bijzonder natuurgebied. Het is namelijk niet op een natuurlijke manier ontstaan, maar speciaal aangelegd. Nienhuis legde aan de kinderen uit waarom. “Als jullie in de verte kijken, zien jullie een heleboel gebouwen staan op het bedrijventerrein. Regenwater kan door het asfalt op zo’n groot oppervlak minder goed weglopen. Daarom is het waterbergingsgebied aangelegd.”

De vrijwilligers van Capreton gaan het gebied grotendeels onderhouden. In een later stadium zullen er bomen groeien, zodat het bedrijventerrein niet meer te zien is.

 

 

Opening natuurgebied De Broekheuvel

broekheuvel

UITNODIGING
Opening natuurgebied De Broekheuvel
Vrijdag 6 november zullen kinderen van groep 7 & 8 van basisschool De Zaaier uit Hedel samen met wethouder De Vreede en Piet Nienhuis van Agrarische Natuurvereniging De Capreton het natuurgebied De Broekheuvel officieel openen.
Aan de rand van het moderne bedrijventerrein De Kampen-Noord in Hedel, heeft de gemeente een waterretentiegebied van ruim 4 ha groot gecreeerd als overloop gebied tussen stedelijke en landelijke omgeving. Het beheer is in april van dit jaar overgedragen aan De Capreton. Naast wateropvang krijgt De Broekheuvel hiermee ook een educatieve functie en zal het gaan fungeren als een proefpoldertje waarin de dynamiek van waterberging zichtbaar wordt gemaakt. Het is voor het eerst dat een wateropslag op een dergelijke wijze wordt getransformeerd naar een openbaar toegankelijk natuurgebied met educatieve functie.
Kinderen van basisschool De Zaaier in Hedel hebben in het verleden geld ingezameld om ‘iets voor de natuur te doen’. Van het destijds ingezamelde geld heeft De Capreton vleermuizenkasten aangeschaft. Deze hangen nu aan een vlechtwand achterin De Broekheuvel.

Datum: vrijdag 6 november 2015
Waar: Perceel naast Broekheuvelsestraat 2 in Hedel
Tijd: 11.00-12.00 uur

Programma:

Ontvangst 11.00 uur met chocolademelk en koffie

Welkom door wethouder De Vreede Onthulling informatiebord over De Broekheuvel.

Rondleiding door het gebied met Piet Nienhuis van De Capreton als excursieleider
Met vriendelijke groet
Cok van Zanten

Medewerker beleid- & werkvoorbereiding Cultuurtechniek Gemeente Maasdriel

“Kom Kijken en Win” prijsvraag

Nagenieten van deze bijzondere dag? Neem dan deel aan de “Kom Kijken en Win” prijsvraag.

  • Bezoek minimaal 3 bedrijven, vraag om een deelnamekaart, vul deze in en lever in bij één van de deelnemende bedrijven.
  • Deelnemers met 3 goede antwoorden maken kans op een mooie prijs, beschikbaar gesteld door de deelnemende bedrijven.

Continue reading