Uitnodiging Algemene jaarvergadering

UITNODIGING

Algemene jaarvergadering

Woensdag 20 april 2016

aanvang 20.00 uur

Boerengolf Hedel
Fam. van Zeelst
Achterdijk 57
5321 JB Hedel

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 22 april 2015
 4. Overzicht activiteiten 2015

Toelichting door Jo Penders en Linda de Groot

 • Status collectieven
 • Activiteiten weidevogelbescherming door Joyce Ostendorf

Jaar van de Kievit en de Grutto als nationale vogel

 1. Jaarcijfers 2015
 2. Begroting 2016
 3. Contributie 2016 blijft € 25,–
 4. Benoeming bestuur
 1. Aftredend en niet herkiesbaar; Herbert Groeneveld, Lina Slotboom, aftredend en herkiesbaar Jo Penders, aftredend Wim van Woudenbergh
 2. kandidaten
 3. Marinus Robbemondt, penningmeester

Nico van Wijk, portefeuille landschappelijke inpassing (glas)tuinbouw

 1. Afscheid en introductie medewerkers

Afscheid Linda de Groot als coördinator van De Capreton

 • Introductie Wim van Woudenbergh als coördinator van De Capreton
 • Introductie Theo van Goch als veldmedewerker Collectief Rivierenland

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

Na de pauze

 

BOMMELERWAARD EN WATERVEILIGHEID

Huub Verlouw (Waterschap Rivierenland)

Smeltende poolkappen en gletsjers laten het water in de zeeën en oceanen alsmaar stijgen. En er valt steeds meer regen in korte tijd. Rivieren kunnen alle neerslag nauwelijks aan. Dit alles maakt vooral laaggelegen gebieden, zoals Nederland, uiterst kwetsbaar voor overstromingen.

Ons rivierengebied is gevormd door  overstromingen. Met slingerende dijken en overal water, in rivieren, plassen, sloten, kanalen en weteringen. Al dat water maakt ons gebied kwetsbaar, voor wateroverlast en vervuiling. Het tegengaan van deze bedreigingen is een taak voor Waterschap Rivierenland. Met dijken, stuwen, sluizen en gemalen blijft ons gebied leefbaar.
Bovendien zorgt Waterschap Rivierenland ervoor dat het afvalwater, dat we met zijn allen produceren, grondig wordt gezuiverd in tientallen rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Veel dijken zijn na het hoogwater van 1995 versterkt. Ze zijn nu sterker dan ooit. Bovendien wordt op dit moment op veel plaatsen meer ruimte gemaakt voor de rivieren, zodat het water veilig kan worden afgevoerd. Eén van deze projecten is project Munnikenland bij Slot Loevestein.

Huub Verlouw van Waterschap  Rivierenland  is betrokken bij project Munnikenland en geeft  op 20 aprili uitleg over het werk van het waterschap. Met een terugblik  op het hoogwater van 1995 en de dijkversterkingen die daarna zijn  uitgevoerd geeft hij informatie over hoe het waterschap nu en in de toekomst werkt aan een veilig rivierengebied.

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.