Voorintekening agrarisch natuur en landschapsbeheer 2017 van start

Voorintekening ANLB 2017 van start
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, Capreton maakt deel uit van het bestuur van het collectief.
Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.
Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd bent in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.
Als u op basis daarvan wil meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Theo van Goch via theo.vangoch@collectiefrivierenland.nlof 06-26682728 U kunt zich tot uiterlijk 6 mei aanmelden.

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.