Collectief Rivierenland opgericht

Het collectief Rivierenland is een feit.

Op dinsdag 20 januari zijn de statuten van het Collectief Rivierenland door notaris Mostart en de bestuurders van het collectief getekend. Hiermee is de oprichting van het collectief Rivierenland een feit. Op dezelfde avond vond in de boerderij het Uiversnest van Jan en Henny Litjens een informatieavond voor de besturen van de aangesloten ANV’s.  De besturen van de ANV’s waren ruim vertegenwoordigd. Op de avond  werd informatie verstekt over de volgende onderwerpen:

  • Verleden, wat hebben we tot nu toe gedaan?
  • Heden, waar staan we nu?
  • Toekomst, wat staat ons nog te wachten?
  • Proces gebiedsaanvraag, hoe gaan we dit vorm geven?
  • Kwaliteitshandboek en controlesysteem, hoe wordt dit ingevuld?

 

Geplaatst in Algemeen.