Offerte maaien van dijken niet gegund aan de Capreton

Voor het uitvoeren van het maaien van Dijken in opdracht van het waterschap heeft het Waterschap Rivierenland van 2015 gekozen voor een open inschrijving De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het perceel toegewezen. Belastingplichtigen van het Waterschap Rivierenland hebben voorrang bij de inschrijving. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden. De Capreton had namens hun leden een offerte ingediend. Deze is niet toegekend.

Geplaatst in Algemeen.