Open Dag Boterkampen was succes!

De nieuwe Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard, een dochter van De Capreton, heeft De Boterkampen in erfpacht gekregen. Het terrein is te vinden aan de Zeedijk in Zuilichem, grenzend aan De Lieskampen van Staatsbosbeheer. Het volledige beheer van dit 11 ha grote natuurgebied is daarmee in handen gekomen van onze boeren en tuinders. De subsidie komt van Rijkswaterstaat, de partij die het initiatief heeft genomen voor deze natuurontwikkeling (compensatie verdwenen natuur door de verbreding van de A2).Tijdens de open dag op 14 september konden streekbewoner kennis maken met dit project. De Boterkampen bestond vroeger uit graslandpercelen. De grond is verlaagd en ingericht tot landschapstypen die vroeger kenmerkend waren voor het rivierengebied, een gevarieerd rivierbos en percelen bloemrijk grasland. De Boterkampen vormen nu een poldertje in de polder met een eigen waterbeheer. Door middel van een kantelstuw handhaven we een natuurlijke waterstand, ’s winters hoog en ’s zomers laag.

Geplaatst in Algemeen.