Info avond over beheer-en gebruiksplan Munnikenland

                                    

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het toekomstig beheer en gebruik van Munnikenland en de rol van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton en daarmee boeren en burgers daarin.  De info avond voor de leden van de Capreton vindt plaats op maandag 17 november bij Bert en Ine van Zeelst  Achterdijk 57 te Hedel. Aanvang 20.00 uur

 

Het toekomstige Munnikenland

Het Munnikenland wordt opnieuw ingericht. Het beheer en gebruik van het gebied komt in dienst te staan van waterveiligheid en natuur. Als eigenaar van het gebied heeft Staatsbosbeheer een overeenkomst gesloten met de Capreton om te komen tot een samenwerking in het beheer en gebruik van het gebied. ANV De Capreton zal in de toekomst het beheer en gebruik van een gedeelte van het gebied gaan organiseren. Daarvoor maken partijen samen een beheer- en gebruiksplan onder leiding van CLM Onderzoek en Advies BV. Het beheer- en gebruiksplan geeft straks weer welke doelen waar moeten komen, wat dat betekent voor beheer en gebruik en hoe het in gebruik geven van gronden straks wordt georganiseerd: verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

 

Hoever zijn wij?

In het voorjaar heeft het Capreton bestuur een werkgroep opgericht met daarin drie bestuursleden. Deze vormen samen met drie medewerkers van Staatsbosbeheer de projectgroep die het beheer en gebruiksplan opstelt. Deze projectgroep is bezig het concept te schrijven voor het beheer en gebruiksplan. Dat plan wordt straks voorgelegd aan de leiding van Staatsbosbeheer en het bestuur van de Capreton. Deze sluiten dan een overeenkomst voor de samenwerking in beheer. De eerste hoofdstukken van het plan zijn af, de overige staan in de steigers, tijd voor een tussentijdse raadpleging van de geïnteresseerde leden van De Capreton.

 

Wat betekent dit voor de leden die grond in gebruik willen nemen?

De Capreton zal direct verantwoordelijk worden voor beheer en gebruik van een deel van de gronden van Munnikenland. De rol van Staatsbosbeheer verandert in een toezichthoudende rol en blijft eindverantwoordelijk voor realisatie van de doelen. Deze nieuwe constructie zal verschillende veranderingen met zich meebrengen, o.a. procedure van in gebruik geven van gronden, controle op het beheer, relatie met publiek, e.d. Op 17 november gaan wij met u in gesprek over deze veranderingen. De resultaten nemen wij mee bij het definitieve Beheer- en Gebruiksplan.

 

Programma

20:00 – 20:15 Welkom voorzitter Piet Nienhuis

20:15 – 20:45 Introductie ‘Beheer- en Gebruiksplan’

20:45 – 21:45 De Capreton mensen uit de projectgroep gaan in gesprek met de leden

21:45 – 22:15 Terugkoppeling

22:15 – ……     Borrel

 

R

Geplaatst in Algemeen.