algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Boerengolf  Hedel

Fam. Van Zeelst

Achterdijk 57

5321 JB Hedel

 

 1. Opening
 2. Herdenking Joyce Ostendorf
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
 5. Overzicht activiteiten 2016
 • Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh
 • Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh
 • Jaarcijfers 2016
 1. Begroting 2017
 2. Contributie 2016 – € 25,–
 3. Organisatie en benoeming bestuur.
 • Bestuursverkiezing
 1. Kandidaat bestuurder (portefeuille communicatie) Henk Aarts
 2. Aftredend en niet herkiesbaar Janny van den Bogert en Piet Nienhuis
 3. Voordracht waarnemend bestuurslid weidevogelbescherming
 • Afscheid Janny van den Bogert

Overdracht voorzitterschap aan waarnemend voorzitter Jo Penders

 • Afscheid Piet Nienhuis
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Receptie afscheid Piet Nienhuis

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.