Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in aanmerking voor het maaien en afvoeren van gras van één van deze percelen.

 

Loting

  • De toekenning gaat op basis van loting. Er is per perceel een lotingsronde.
  • Eenieder mag inschrijven op 1 of meerdere percelen met telkens maximaal 1 lotingformulier per perceel. Het is dus toegestaan om op alle 5 de percelen een lotingformulier in te dienen.
  • Echter kan men maximaal 1 perceel in gebruik krijgen. Als iemand is ingeloot, dan zal deze persoon bij de volgende lotingsronde worden uitgesloten van deelname.
  • Indien iemand is ingeloot, dan dient hij/zij het contract ter plaatse te ondertekenen.
  • Personen die momenteel gronden via De Capreton in gebruik hebben, worden uitgesloten van deelname voor het maaien van de Wakkere Dijk.

 

Plaats en datum loting

De loting zal plaats vinden bij de Boerengolf Hedel . De datum wordt nog bekend gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze plaatsvinden op 9 mei.  De loting is toegankelijk voor leden. De loting zal geschieden door de secretaris van De Capreton onder toeziend oog van een medebestuurslid.

Omdat de gebruiksovereenkomst na de loting ter plaatse dient te worden ondertekend, dient uzelf (of een door u gemachtigd persoon) persoonlijk aanwezig te zijn. Klik hier voor de gebruikersovereenkomst

Klik hier voor het downloaden van het lotingsformulier

Inleveren formulieren

De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de secretaris van De Capreton, Voorstraat 40, 5324 AV te Ammerzoden of via secretaris@capreton.nl.

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur

Let wel: ook al levert u vooraf uw formulier in, bij de loting zult u, of de door u gemachtigde persoon, persoonlijk aanwezig dienen te zijn om na loting van uw formulier het contract te ondertekenen.

 

Vastgestelde prijs

Per perceel is een vaste prijs vastgesteld.

 

Perceel Kleur op kaart Oppervlakte in ha. (circa) Vastgestelde prijs (€)
1 Rood 8.80.00 1.800,-
2 Oranje 4.50.00 1.100,-
3 Paars 8.40.00 1.000,-
4 Groen 5.00.00 1.200,-
5 Blauw 9.00.00 1.800,-

 

Betaling

U ontvangt binnen enkele dagen na ondertekening een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen. Het gehele bedrag zal in één factuur in rekening worden gebracht. De factuur zal worden vermeerderd met 21% BTW.

 

Bezichtiging

Het verdient aanbeveling de percelen vooraf te bezichtigen. Het gebied is vrij toegankelijk.

 

Informatie

Mocht u nog aanvullende informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van De Capreton dhr. W.H.R. van Woudenbergh via coordinator@capreton.nl of tel. 06-27 19 40 20

 

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.