Steenuilen op uw erf?

Steenuilen op uw erf?

De informatieavond over steenuilen was een groot succes!

Maar liefst 80 mensen kwamen er op af.

Er waren diverse sprekers,  Nomi Havelaar van Landschapsbeheer Gelderland, Piet Nienhuis voorzitter van VANL De Capreton, Harrie Kolman van de Natuurwacht.

Ieder gaf een toelichting waar men voor staat en wat de betekenis is van de organisatie voor dit steenuilenproject.

Daarna was het woord aan Frans Jacobs van STONE (STeenuilenOverleg Nederland)

De doelstelling van deze stichting is de belangenbehartiging van de Steenuil en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.

Bij de beelden die vertoond werden had Frans een enthousiast verhaal over hoe wij de Steenuil in de omgeving kunnen laten verblijven. De erven met een “rommelig” karakter in een klein agrarisch gebied zijn uitstekend hiervoor geschikt.

De steenuil staat op de rode lijst vermeld als kwetsbaar. Zaak temeer dus om deze een kans te geven in de Bommelerwaard.

Er kwamen 24 verzoeken om het plaatsen van een nestkast. Ook een aantal vrijwilligers voor het plaatsen en onderhouden van de nestkasten melden zich aan.

 

Lina Slotboom

 

Word lid voor € 25 per jaar.

De Capreton is de vereniging voor agrarisch natuur- & landschapsbeheer in de Gelderse Bommelerwaard. Het unieke van onze vereniging is de samenwerking tussen agrariërs en inwoners op talrijke vlakken, zowel organisatorisch als uitvoerend, in de waterrijke natuur van de Bommelerwaard.

Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn verzorging van landschapsonderhoud, vrijwillige weidevogelbescherming, bevordering van plattelandstoerisme in ons gebied. Voorbeelden van plattelandstoerisme zijn open boerderijdagen en wandel- en fietsroutes. Zo heeft de Capreton ook een bijdrage geleverd aan het tot de stand komen van het Baanbrekerspad (klompenpad) in Well. Een bijzondere activiteit is ook het bevorderen van het planten van traditionele hoogstamfruitbomen.

Op de site staat ook het aanmeldingsformulier om lid te worden http://capreton.nl/vereniging/lidworden.

 

Weidevogelbericht 10

Wat in eerste instantie een mistige dag leek te worden bloeide uit tot iets moois!

Veel vogels gespot Sarskampen: Wulpennest uitgekomen en leeg. De Kievit zit nog lekker op z’n nest met 4 eieren, zullen toch wel deze week uitkomen. Veel Wulpen (ook Regenwulpen) gezien, Scholeksters gespot, Grutto’s.

Op het landje van Gerard Kras op zoek naar Grutto’s en Wulpen. Tijdens het lopen vloog de Wulp weg. Dat was even zoeken voor Gerard en mij En lastig ook want veel sporen die allemaal ergens naar toe leiden maar in eerste instantie niet naar een nest (althans niet gevonden). Totdat we bij het verder lopen een eendagskuiken tegenkwamen (Wulp). Prachtig! Onze dag kon niet meer stuk. Foto’s en filmpje gemaakt.

Op een volgend landje waar Gerard al eerder een Grutto-nest gevonden had, nog op zoek naar het tweede nest van de Grutto. Maar nee hoor niet gevonden, wel een prachtig Eendennest. De Grutto had ons door…. Een volgende keer beter!

Ook gespot: Tapuit  en Gele Kwikstaart.

Joyce=

weidevogelbericht ~ 6

Vandaag een mooie weidevogel-dag. Met 4 man/vrouw de Bruchemse Broek
belopen. Eerst een mooie Tapuit gezien, de Wulpen horen jodelen en zien
wegvliegen natuurlijk. Drie Tureluurs gespot, Scholeksters zien lopen (4x).

Continue reading

weidevogelbericht ~ 5

Beste allemaal,

Dit is koud.
Na vele dagen prachtig voorjaarsweer is er de koude wind.
Er zijn donkere voorjaarsluchten. De zijtakken van de bomen beginnen te kleuren.
Welke weidevogel gaat er nu toch op een nestje zitten?
Nou enige weidevogels…. kan ik je verklappen.
Continue reading