Uitgifte beheer Broekheuvel 2019

Gronden Broekheuvel,

De Capreton gaat de gronden in de Broekheuvel uitgeven voor 2019 aan de leden van de Capreton, Hiervoor kun je eigen aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2019 de grond in gebruik krijgt.

Droog grasland

Voorwaarde:

 • Bemesting mogelijk met 10 tot max 20 ton ruige mest per ha voor 1 april 2019.
 • Geen bewerkingen na 1 maart 2019 tot aan het maaien.
 • Rekening houdend met de flora en fauna.
 • Maaien gebeurt niet voor 22 juni 2019 en voor 1 Augustus 2019.
 • Indien weersomstandigheden dit niet toelaten in overleg later maaien.
 • Bij sterke groei is 2e keer maaien mogelijk.
 • Maaisel wordt te allen tijde
 • Na weiden met schapen tot uiterlijk 15 januari 2020
 • Bij slechte weersomstandigheden wordt er zorg gedragen dat er geen structuur bederf en spoorvorming plaats vindt.
 • Er wordt zorg gedragen dat er geen schade aan afrastering en bomen of enig andere object plaats vindt.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers te allen tijde welkom.
 • Schade of nalatigheid van bovenstaande punten zal verhaald worden op de toebedeelde.
 • Perceel is ongeveer 1,75 ha groot.

 

ijkje en de wadi.

Voorwaarde:

 • Beweiden met schapen het jaar rond met voldoende dichtheid per ha.
 • Zorg dragen voor een degelijke afrastering langs de voet van het dijkje 1 tot 2 meter in het droog grasland tot na 22 juni 2019.
 • Zorg dragen dat de schapen niet uitbreken zodat de weidevogels in het droog grasland niet worden verstoord.
 • Overtollig ruigte op het dijkje aanvullend maaien dit eventueel in overleg met coördinator.
 • Beweiden van schapen tot uiterlijk 15 januari 2020.
 • Er wordt zorg gedragen dat er geen schade aan afrastering en bomen of enig andere object plaats vindt.
 • Tijdens de werkzaamheden zijn bezoekers te allen tijde welkom.
 • Perceel is ongeveer 2,45 ha groot waarvan ongeveer de helft bestaande uit ruw gras. De andere helft is water en struik gewas.

 

Overige voorwaarde:

 • Het Dagelijks Bestuur van de Capreton is gemachtigd om toebedeelden uit te sluiten.
 • De toebedeelde heeft geen beheer in Munnikenland, Wakkere dijk of Hurwenense Kil of Bulken.
 • Aanmelden voor 10 maart 2019.
 • Toebedeelde is lid van de Capreton.
 • Toebedeelde is geen coördinator of lid van het dagelijks bestuur van de Capreton.

Beide stukken vormen 1 geheel en worden aan deelnemer toebedeeld.

Gemeente is gerechtigd eventuele werkzaamheden uit te voeren.

 

 • De te betalen vergoeding bedraagt € 400,– BTW ( €484,– incl. BTW) hiervoor wordt een factuur verstuurd vanuit de Capreton.

 

ANV de Capreton

Theo van Goch

06-26682728

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.