Twee werelden bij elkaar

Beheersovereenkomst Benedenwaarden Munnikenland getekend.

Op 30 mei werd door voorzitter Piet Nienhuis en projectleider Gerben Ekelmans namens SBB de beheersovereenkomst van de Benedenwaarden van het Munnikenland ondertekend.
De bekrachtiging van in feite al jaren lopende samenwerking vond plaats op het terrein van het oude Rechthuis van het Munnikenland.
Gerben Ekelmans sprak in zijn openingswoord dank uit voor de jarenlange goede verstandhouding met de Capreton die hij “een goede partij”noemde. “Met wederzijds respect werd steeds met elkaar gesproken”. Hij benoemde de tweeledige doelstellingen van natuurontwikkeling en behoud van de plek van de (lokale) agrariërs als “twee werelden die samen waren gebracht”. Tenslotte sprak hij dank uit aan alle partijen ( o.a. ook Rijkswaterstaat, Waterschappen, Stichting Free Nature) die ook bij de uiteindelijke totstandkoming waren betrokken.
Piet Nienhuis ging in op de inmiddels jarenlange samenwerking die in het teken stond van “vertrouwen hebben in elkaar” waardoor de “combinatie van natuur en agrariërs in het Munnikenland kon worden hersteld”. Hij greep daarbij terug op de tijd dat eeuwen terug de monniken dit “Munniken”land ontgonnen met eerbied voor de natuur.


foto Hendrik de Koning

Op bovenstaande foto ziet u naast genoemde Gerben Ekelmans en Piet Nienhuis, Joost Rink (teamleider SBB) ,Hans van Heiningen (boswachter,ecoloog), (kandidaat) leden van het bestuur van de Capreton en Ine van Zeelst.


foto Hendrik de Koning

Zoals gezegd is samenwerking tussen de Capreton als beheerder en SBB als eigenaar van het gebied al jarenlang een feit.
Onlangs al werden percelen in de Benedenwaarden verpacht aan leden van de Capreton en de eerste oogsten van hooi zijn, zoals de foto’s laten zien, inmiddels binnengehaald.


foto’s Wim van den Woudenbergh


foto’s Wim van den Woudenbergh

Geplaatst in Algemeen.