Kruidenrijke Akkerranden

Op tal van plaatsen in de Bommelerwaard hebben sinds enkele jaren kruidenrijke akkerranden. Deze worden afgesloten met agrariërs door Collectief Rivierenland. Collectief Rivierenland is een coöperatie van 6 agrarische natuurvereniging uit het rivierengebied, waaronder de Capreton. De randen worden om agrarische percelen langs watervoerende sloten aangelegd. Op deze randen vindt geen bemesting en chemische onkruidbestrijding plaats. Hierdoor wordt de afspoeling van nutriënten voorkomen waardoor het oppervlaktewater wordt verbeterd. Door deze randen in te zaaien met een kruidenrijk akkermengsel creëren we tevens een voedselbron voor de wilde bijen. Zo dienen deze randen dan ook 2 doelen. Ben je ook geïnteresseerd in deze randen dan kun je contact opnemen met de coördinator van de Capreton: theo.vangoch@collectiefrivierenland.nl

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.