Artikel Brabants Dagblad

Op 11 april werd er door het Brabants Dagblad een artikel geplaatst in het kader van het 20 jarig jubileum van de Capreton.

Missie van jarige Capreton wordt met de dag actueler
Een brug slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. Dat doet vereniging De Capreton in de Bommelerwaard al twintig jaar.
Hoewel vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Capreton al twintig jaar bestaat, wordt de missie van deze club met de dag actueler. Insecten hebben het moeilijk en weidevogels zijn er steeds minder. Er is meer diversiteit in landschap en begroeiing nodig, en een andere manier van onderhoud en beheer om ze te redden. Dat lukt alleen door een brug te slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. En dat doet De Capreton.
Bestuurslid Henk Aarts uit Ammerzoden praat bevlogen over zijn vereniging. Over de werkgroep die zich inzet voor de weidevogels, over de hoogstamfruitbrigade, over de klompenpaden, over de natuureducatieprojecten en over de gebieden die beheerd worden. ,,We hebben 250 leden en zestig procent daarvan is agrariër. Met ruim zestig vrijwilligers zetten we ons onder meer in voor natuurinclusieve landbouw. Maar alleen als de boer dat wil. Over het algemeen is de samenwerking gelukkig goed. In de samenleving groeit het besef dat er iets moet gebeuren en we merken we nu ook bij agrariërs een voorzichtige omslag.”
Als het aan De Capreton ligt, worden akkerranden ingezaaid met gevarieerde bloemenmengsels, rijdt de maaimachine op andere momenten en worden nesten van weidevogels daarbij gespaard. Om zo de insecten en vogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en de wulp een handje te helpen.

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.