Afscheid Piet Nienhuis

Woensdag 7 juni nam Piet Nienhuis afscheid van “zijn” Capreton in het bijzijn van echtgenote en zoon,schoondochter en kleinkinderen. Jo Penders sprak in zijn afscheidsspeech namens iedereen zijn grote waardering uit voor het vele,vele (net)werk wat Piet voor de Capreton in al die jaren heeft verricht. Piet kreeg o.a. een grote mand aangeboden door Marion […]

Lees verder

Twee werelden bij elkaar

Beheersovereenkomst Benedenwaarden Munnikenland getekend. Op 30 mei werd door voorzitter Piet Nienhuis en projectleider Gerben Ekelmans namens SBB de beheersovereenkomst van de Benedenwaarden van het Munnikenland ondertekend. De bekrachtiging van in feite al jaren lopende samenwerking vond plaats op het terrein van het oude Rechthuis van het Munnikenland. Gerben Ekelmans sprak in zijn openingswoord dank […]

Lees verder

Beelden Munnikenland

Het Munnikenland is in gebruik genomen door lokale agrariërs. Een viertal veehouders hebben het gebied afgerasterd en hun dieren ingeschaard in het gebied. Voor de Capreton een nieuwe mijlpaal, het daadwerkelijke beheer van lokale agrariërs in het Munnikenland. Hieronder enkele foto’s van het nog prille gras en ingeschaarde koeien.

Lees verder

Bijzonder kievitsnest

Je verwacht bij een kievit doorgaans 4 en soms 3 eieren. Een enkele keer zie je er 2. Maar op bijgaande foto zie je 5 eieren! Apart of niet? Coen Penders trof dit aan op het perceel van Martin van Loon dinsdag j.l.

Lees verder

Beleef de boerderij!

  BELEEF DE BOERDERIJ:  een leuk en educatief dagje uit!   5 juni,  2e Pinksterdag,  van 10.00 – 17.00 uur   Op maandag 5 juni  stellen vijf  agrarische leden van De Capreton de deuren van hun bedrijf open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boerenleven. Deze enthousiaste ondernemers laten met trots zien wat er […]

Lees verder

Loting uitgifte maaipercelen Wakkere Dijk

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond ook  zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur. De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de […]

Lees verder

algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni Aanvang 20.00 uur Locatie: Boerengolf  Hedel Fam. Van Zeelst Achterdijk 57 5321 JB Hedel   Opening Herdenking Joyce Ostendorf Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 april 2016 Overzicht activiteiten 2016 Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh Jaarcijfers 2016 Begroting 2017 Contributie […]

Lees verder

Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in […]

Lees verder