Mooi resultaat RABOclubkasactie 2017

De Raboclubkascampagne heeft  de Capreton € 274,95 opgeleverd. Onderstaand wordt het resultaat overhandigd aan onze voorzitter Piet Nienhuis. U hoort van uiteraard ons nog hoe we dit geld gaan besteden!

Lees verder

BTS vogeltellingen

Wij hebben de afgelopen dagen de eerste vogeltellingen gedaan o.a. in het Bruchemse Broek . Dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt! De volgende tellingen willen wij houden op de donderdagen 11 mei resp. 1 juni. Hulp is altijd welkom!  Graag aan uw coordinator laten weten!

Lees verder

Overlijden Joyce Ostendorf

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van ons bestuurslid Joyce Ostendorf. De crematie zal op donderdag 20 april a.s. plaatsvinden. Om die reden hebben wij besloten onze jaarvergadering van 19 april a.s. af te gelasten. Te zijner tijd wordt u geïnformeerd over een nieuwe datum voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Namens het bestuur van […]

Lees verder

Uitgifte hooigras Broekheuvel

De Capreton gaat het hooigras in de Broekheuvel uitgeven aan de leden van de Capreton, Hiervoor kun je eigen aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2017 het hooigras mag maaien. Voorwaarde: • Maaien gebeurt niet voor 22 juni 2017 en voor 1 Augustus 2017. • […]

Lees verder

Algemene jaarvergadering, afscheid Piet Nienhuis, presentatie Alex Datema

Graag nodigen wij u uit op de algemene jaarvergadering van de Capreton AGENDA algemene jaarvergadering woensdag 19 april Aanvang 20.00 uur Locatie: Boerengolf Hedel Fam. Van Zeelst Achterdijk 57 5321 JB Hedel 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarvergadering 20 april 2016 4. Overzicht activiteiten 2016 – Toelichting door Jo Penders en […]

Lees verder

Eerste scholeksterei gevonden!

Het eerste Scholeksternest in de Bommelerwaard is gevonden! Een zeer attente agrariër vond dit nest op zijn land en meldde dit aan onze vrijwilligers. Alle lof voor deze samenwerking!

Lees verder

Rabobank Clubkas Campagne 2017

U hebt afgelopen week in de regionale bladen (Toren etc.) kunnen lezen over de inkomsten uit de Clubkascampagne 2016. Wij hebben het geld goed besteed aan boerderijeducatie voor lager- en voortgezet onderwijs. Natuurlijk doen we dit jaar weer mee. U stemt, als Rabobanklid , toch zeker ook voor de Capreton ? Wij zullen u daar […]

Lees verder

Een foto impressie van het knotten van wilgen in de Boterkampen te Delwijnen in het kader van NL-doet

Vandaag op 10 maart 2017 hebben medewerkers van de Rabobank-Bommelerwaard en vrijwillgers van De Capreton onder begeleiding van veldcoördinator Theo van Goch in het kader van NL-doet een gezellige snoeimiddag gehad. Onder een prachtige voorjaar zonnetje en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht werden de wilgen vakkundig geknot. Zelfs de Rabobank vloggers Britt & Lynn werden […]

Lees verder

Uniek plas dras gebied in het Bruchemse Broek

 In de Bommelerwaard staat in het Bruchemse Broek nabij wegrestaurant “ De Lucht” een groot stuk van een langgerekt weiland enkele centimeters onder water. Als je dichterbij komt zie je dat een klein laagje grond aan de kanten geschoven is om het water niet meteen te laten weglopen. Het zorgt voor een drassig oppervlak. In […]

Lees verder

Deelname beheer Munnikenland

Eigenaar van het Munnikenland, Staatsbosbeheer, heeft het beheer van circa 110 ha grasland ondergebracht bij onze Agrarisch Natuurvereniging  “De Capreton”. Na de info avond op 23 januari wordt de procedure voor de uitgifte van deze graslanden gestart. Op de website is een aparte pagina ingericht voor dit project. Hier is info te vinden over de […]

Lees verder