Beelden Munnikenland

Het Munnikenland is in gebruik genomen door lokale agrariërs. Een viertal veehouders hebben het gebied afgerasterd en hun dieren ingeschaard in het gebied. Voor de Capreton een nieuwe mijlpaal, het daadwerkelijke beheer van lokale agrariërs in het Munnikenland. Hieronder enkele foto’s van het nog prille gras en ingeschaarde koeien.

Lees verder

Bijzonder kievitsnest

Je verwacht bij een kievit doorgaans 4 en soms 3 eieren. Een enkele keer zie je er 2. Maar op bijgaande foto zie je 5 eieren! Apart of niet? Coen Penders trof dit aan op het perceel van Martin van Loon dinsdag j.l.

Lees verder

Beleef de boerderij!

  BELEEF DE BOERDERIJ:  een leuk en educatief dagje uit!   5 juni,  2e Pinksterdag,  van 10.00 – 17.00 uur   Op maandag 5 juni  stellen vijf  agrarische leden van De Capreton de deuren van hun bedrijf open voor iedereen die geïnteresseerd is in het boerenleven. Deze enthousiaste ondernemers laten met trots zien wat er […]

Lees verder

Loting uitgifte maaipercelen Wakkere Dijk

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond ook  zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur. De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de […]

Lees verder

algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni Aanvang 20.00 uur Locatie: Boerengolf  Hedel Fam. Van Zeelst Achterdijk 57 5321 JB Hedel   Opening Herdenking Joyce Ostendorf Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 april 2016 Overzicht activiteiten 2016 Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh Jaarcijfers 2016 Begroting 2017 Contributie […]

Lees verder

Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in […]

Lees verder

Mooi resultaat RABOclubkasactie 2017

De Raboclubkascampagne heeft  de Capreton € 274,95 opgeleverd. Onderstaand wordt het resultaat overhandigd aan onze voorzitter Piet Nienhuis. U hoort van uiteraard ons nog hoe we dit geld gaan besteden!

Lees verder

BTS vogeltellingen

Wij hebben de afgelopen dagen de eerste vogeltellingen gedaan o.a. in het Bruchemse Broek . Dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt! De volgende tellingen willen wij houden op de donderdagen 11 mei resp. 1 juni. Hulp is altijd welkom!  Graag aan uw coordinator laten weten!

Lees verder

Overlijden Joyce Ostendorf

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van ons bestuurslid Joyce Ostendorf. De crematie zal op donderdag 20 april a.s. plaatsvinden. Om die reden hebben wij besloten onze jaarvergadering van 19 april a.s. af te gelasten. Te zijner tijd wordt u geïnformeerd over een nieuwe datum voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Namens het bestuur van […]

Lees verder

Uitgifte hooigras Broekheuvel

De Capreton gaat het hooigras in de Broekheuvel uitgeven aan de leden van de Capreton, Hiervoor kun je eigen aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2017 het hooigras mag maaien. Voorwaarde: • Maaien gebeurt niet voor 22 juni 2017 en voor 1 Augustus 2017. • […]

Lees verder