Uniek plas dras gebied in het Bruchemse Broek

 In de Bommelerwaard staat in het Bruchemse Broek nabij wegrestaurant “ De Lucht” een groot stuk van een langgerekt weiland enkele centimeters onder water.
Als je dichterbij komt zie je dat een klein laagje grond aan de kanten geschoven is om het water niet meteen te laten weglopen. Het zorgt voor een drassig oppervlak. In de lente en in de zomer is de bedoeling pompen op zonne-energie(duurzaam!) te plaatsen . Daarmee kan water uit de sloot over worden gepompt om de drassigheid ook dan te verzekeren. Nu –in de winter- zijn het voornamelijk meeuwen en kraaien die hier naar iets eetbaars zoeken in de ondergrond, maar vanaf pakweg half maart zal dat anders worden. Het stuk weiland is beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling door agrariër Ernst van der Schans (Den Eelder). Zijn motivatie? “Ik vind het belangrijk “ ,zo zegt hij, “om een bijdrage te leveren aan een verantwoord natuurbeheer”.

Natuurvriendelijk beheer
Het weiland zal de komende maanden ,zo is de verwachting , het domein worden van vogels die we in ons land helaas steeds minder zien . Grutto,kievit, tureluur maar ook scholekster en wulp zullen zich hier dan méér vertonen. Dat zijn allemaal weidevogels waarvan het leefgebied de afgelopen decennia alleen maar kleiner is geworden .
Zij hebben voor zichzelf en voor hun kuikens o.a. stukjes natuur nodig die voldoende vochtig en kruidenrijk zijn . In dat soort natuur ontwikkelt zich een veelzijdige flora en fauna die zij simpelweg nodig hebben voor hun voortbestaan. De laatste jaren is hier gelukkig steeds meer aandacht voor en zijn grondeigenaren en -pachters ,zoals Ernst van der Schans,in toenemende mate bereid hun bijdrage daaraan te leveren. Natuur ingepast in de bedrijfsvoering en andersom ; het kan!

De Capreton
In de Bommelerwaard is “de Capreton” aktief als vereniging die het vrijwillig natuur- en landschapsbeheer behartigt. Leden zijn op de eerste plaats agrariërs ( zij zijn hoofdzakelijk de eigenaren en beheerders van de gronden) en daarnaast vrijwilligers die belangeloos helpen bij het natuurvriendelijk beheer . Er wordt ook samengewerkt met andere grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer . Zo is onlangs het beheer van een stuk van het Munnikenland in de noordwestkant van de Bommelerwaard ( ruim 115 ha) door Staatsbosbeheer overgedragen aan de Capreton. De Capreton zoekt hier boeren bij die de gronden – natuurvriendelijk – gaan gebruiken.

Subsidies
Voor natuurvriendelijk beheer zijn subsidiemogelijkheden aanwezig. De provinciale overheid stelt bijdragen per ha beschikbaar . Daarbij dient dan sprake te zijn van een (meerjarige) overeenkomst waarbij de Capreton een bemiddelende en soms toezichthoudende rol vervult. De resultaten van het beheer worden gemonitord.
Henk Aarts is lid van “de Capreton”

 

 

Geplaatst in Algemeen, Geen categorie.