Word lid voor € 25 per jaar.

De Capreton is de vereniging voor agrarisch natuur- & landschapsbeheer in de Gelderse Bommelerwaard. Het unieke van onze vereniging is de samenwerking tussen agrariërs en inwoners op talrijke vlakken, zowel organisatorisch als uitvoerend, in de waterrijke natuur van de Bommelerwaard. Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn verzorging van landschapsonderhoud, vrijwillige weidevogelbescherming, bevordering van plattelandstoerisme in […]

Lees verder