Alemsche Waarden

Cultuurhistorisch waardevolle maasheggen in de uiterwaarden rondom Alem in stand houden was mogelijk door het achterstallig onderhoud aan de meidoornhagen op te heffen. In januari 2004 is daar met een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Alem de start gemaakt. VANL Streekbeheer en de Capreton ontvingen de opdracht voor een omvangrijke reconstructie van de maasheggen.

Wandelroute

Om dit mooie stukje landschap te ontdekken is op het Eiland van Alem een wandelroute gerealiseerd tussen de Steeg en de St. Odradastraat. De route is ca. 3 km lang.

Gastles

De leerlingen van St. Odradaschool uit Alem zijn middels een lesbrief en een gastles op de hoogte gebracht van de achtergrondinformatie over de hagen en hun historie. Op 22 april 2004 planten zij de eerste meidoorns voor het herstel van het Maasheggenlandschap in de Alemsche Waarden.