Projecten

Alemsche Waarden

Cultuurhistorisch waardevolle maasheggen in de uiterwaarden rondom Alem in stand houden was mogelijk door het achterstallig onderhoud aan de meidoornhagen op te heffen.

Meer informatie

Klompenpaden

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.

Meer informatie