“De Capreton”

Over de Wetering zelf

Iedere polder voerde vroeger middels een eigen wetering het overtollige water af naar het westen van de Bommelerwaard om vervolgens in de Maas uit te komen. Zo’n wetering werd door een dijkje (kade) omgeven opdat bij een hoge waterstand de polder niet zou in lopen. Zo voerden nog tot begin 1900 nabij Gameren drie weteringen van de polders van Gameren, Zaltbommel en Bruchem keurig met hun kaden naast elkaar het water af naar het westen. Thans ligt er nog één wetering: de Capreton. Deze gezamenlijke brede wetering heeft de plaats ingenomen van de voormalige drie weteringen.

De herkomst

De naam Capreton komt vermoedelijk uit het Frans. In Bretagne (bijvoeglijk naamwoord = Breton) kende men ook een dergelijk systeem met kaden. Mogelijke verklaring is dus een Bretons kadesysteem: Capreton. De B is verbasterd in een P. Anderen menen dat de naam ‘Capre’ iets te maken heeft met geiten. De latijnse naam ‘caprice’ slaat op dieren die horens dragen. De kaden langs de weteringen werden vooral beweid door geiten en schapen. Deze laatste verklaring van de naam Capreton wordt door weinigen geaccepteerd. Het Polderdistrict heeft op een van de informatiepanelen langs de Capreton de ‘franse uitleg’ weergegeven. Voor onze vereniging agrarisch natuur- en landschapbeheer houdt de naam in dat niet iedere sector zijn eigen doelstellingen nastreeft, maar dat we samen optrekken: gezamenlijke verantwoordelijkheid.De kaden worden geslecht. De obstakels worden weggenomen en samen maken we ons sterk voor het doel van agrarisch natuurbeheer. Door samen te werken (één wetering ) zijn we sterker en bereiken we eerder ons doel.