Opzoek naar planten

Floronkamp in Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard

In de periode van donderdag 7 juli 10.30 uur tot zondag 10 juli 15.00 uur 2016 organiseert Floron, Floristisch Onderzoek Nederland,  een speciaal kamp voor liefhebbers van wilde planten in het Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard.

Floristen uit alle delen van Nederland komen naar Ammerzoden om van hieruit de flora in de Bommelerwaard en het land van Heusden en Altena in kaart te brengen. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor monitoring; nagaan welke planten in de Nederlandse flora vooruitgaan, gelijk blijven of achteruitgaan. Mede op basis hiervan worden gerichte beschermingsmaatregelen getroffen of beheersmaatregelen aangepast.

De groep floristen overnacht op minicamping De Spijken in Ammerzoden. (http://www.despijken.nl)

Dagelijks vertrekken de deelnemers in groepjes van 3-4 personen in verschillende richtingen om gedurende één dag in één kilometerhok alle planten, bloeiend en niet-bloeiend, te inventariseren. Planten die ze ter plaatse niet op naam kunnen brengen nemen ze mee en leggen deze voor aan een van de aanwezige specialisten.

Mocht je tussen 7  tot 10 juli in de regio mensen diep gebukt naar de grond zien kijken, sommigen met een loep of een flora in de hand dan weet u dat het floristen zijn die bezig zijn om de wilde planten natuur in kaart te brengen. Lopend van biotoop naar biotoop noteren ze alle wilde planten en proberen daarbij ook de aanwezige natuur zoveel mogelijk te ontzien. Voor toetreding is aan de terreinbeheerders en aan de landeigenaren toestemming gevraagd om hun terrein te betreden. Helaas lukt het niet altijd om de eigenaar tevoren te achterhalen. Wij vragen daar als organisatie begrip voor.

 

Ben je een in de regio actieve natuurliefhebber of gewoon nieuwsgierig. Meld je gerust aan. Je kunt een of meerdere dagen meelopen of deelnemen aan een speciale grassencursus op zaterdag 9 juli. Speciaal is ook de excursie op vrijdagavond 8 juli waarbij we onder leiding van SBB-boswachter Hans van Heijningen een van de pareltjes onder de natuurgebieden nabij Zuilichem bezoeken.

Kortom een kamp met vele floristische facetten en afgestemd op de gevorderde én de beginnende florist.

 

Belangstelling?

Stuur even een mailtje naar florondistrict23@gmail.com

 

Namens het Floron districtsteam Noord-Brabant Baronie

 

 

Nieuwe coördinatoren Capreton

Nieuwe coördinatoren voor De Capreton

Linda de Groot heeft na ongeveer zeven jaar afscheid genomen van VANL De Capreton. Zij heeft als coördinator van onze agrarische natuurvereniging veel werk verzet. Tijdens de jaarvergadering op 20 april j.l. hebben we haar bedankt voor al haar inspanningen.

De werkzaamheden van de coördinator zijn in de loop van de jaren sterk toegenomen. Veel werk dat vroeger door provincieambtenaren gebeurde is terecht gekomen op het bordje van de agrarische natuurvereniging. De subsidies die de overheid verstrekt voor de weidevogelbescherming en voor het in stand houden van het heggenreservaat Alem worden nu via het zogenoemde ‘Collectief Rivierenland’ verdeeld over de rechthebbenden. Daar zit veel werk aan vast, papierwerk en veldwerk. Theo van Goch, melkveehouder te Ammerzoden, heeft deze taak op zich genomen.

De andere taken die Linda uitvoerde zijn vanaf heden opgepakt door Wim van Woudenbergh, melkveehouder in Aalst. Wim is afgetreden als penningmeester en zet zijn werk voort als coördinator. Dat werk omvat onder meer de vele kontakten die De Capreton onderhoudt met de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel. Het gaat dan over de terreinen die we nu al beheren en de gebieden die er in de toekomst nog bij zullen komen.  Verder doen we zaken met SLG over klompenpaden en landschapsplannen, met SBB over het beheer van Munnikenland, de Hurwenense Uiterwaard  en andere natuurgebieden. En dan zijn nog lang niet alle taken genoemd.

CONTACTGEGEVENS

Coördinator voor het ‘Collectief Rivierenland’ (vooral weidevogelbescherming): Theo van Goch: t.vangoch@onderneemonline.com ; veldmedewerker@capreton.nl  tel 06 26682728

Coördinator voor het uitvoerende werk van De Capreton (voor gemeentes, provincie e.d.): Wim van Woudenbergh; coordinator@capreton.nl ; tel. 06-27194020

wie doet er mee

WIE DOET ER MEE AAN HET BEHEER VAN DE HURWENENSE UITERWAARD EN MUNNIKENLAND?

HURWENENSE UITERWAARD

Onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zijn grote delen van het natuurgebied de Hurwenense Uiterwaard in 2015 door lokale ondernemers beheerd. De uitvoering van het beheer door agrariërs is succesvol verlopen. Alle partners, zowel onze agrariërs als Staatsbosbeheer en RVO, hebben zich daar positief over uitgesproken. Ook in 2016 is door bemiddeling van De Capreton het beheer van een deel van de Hurwenense Uiterwaard bij lokale agrariërs ondergebracht.

MUNNIKENALND

Op 9 juni 2016 wordt het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland officieel opgeleverd. Aansluitend op de oplevering zal de bestuursovereenkomst voor het gebruik en beheer van Munnikenland worden getekend door Staatsbosbeheer en De Capreton. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied Munnikenland, stelt de pachtcontracten op en De Capreton selecteert de pachters en houdt  toezicht op het gebruik van de gronden.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan het beheer van deze twee uiterwaarden?  We hebben een aantal voorwaarden op een rijtje gezet:

 • De ondernemer is lid van VANL De Capreton. Het opstellen van een plan van aanpak, de uitgifte van percelen, etc. is onderdeel van de dienstverlening door De Capreton
 • De motivatie van de ondernemer om het agrarisch natuurbeheer in te passen in zijn bedrijfsvoering.
 • De kans op een duurzame relatie tussen de ondernemer, De Capreton en de eigenaar van het gebied
 • Inpassing van de beheerswerkzaamheden (bijv. maaien, vee inscharen) in het eigen bedrijf van de agrariër
 • Streekgebonden agrariërs genieten de voorkeur, dat wil zeggen boeren die dicht bij de betreffende uiterwaard hun bedrijf runnen
 • Agrariërs die vanouds gebruiker zijn geweest van de betreffende uiterwaard genieten eveneens de voorkeur

Neem contact op met onze coördinator Wim van Woudenbergh (coordinator@capreton.nl; tel. 06-27194020) als u interesse heeft om in één van deze projecten mee te draaien.

 

“Kom Kijken en Win” Foto-prijsvraag

 “Kom Kijken en Win” Foto-prijsvraag

Nagenieten van de bijzondere dag van beleef de boerderij? Neem dan deel aan de “Kom Kijken en Win” prijsvraag.

 • Bezoek minimaal 3 boerderijen, vraag om een deelnamekaart, vul deze in en lever in bij één van de deelnemende bedrijven.
 • Deelnemers met 3 goede antwoorden maken kans op een mooie prijs, beschikbaar gesteld door de deelnemende bedrijven.

Prijzen:

 • Hoofdprijs: kookworkshop voor twee personen bij Hoppie’s
 • fruit-sap-honing-pakket van de Sterregaard
 • cadeaubon van kinderspeelparadijs Kids Castle voor 2 kinderen en 2 volwassenen
 • cadeaubon van De Schoonheuvel voor de huur van een 3-persoons kano voor een tocht van 7 km met iets lekkers voor onderweg
 • cadeaubon van € 20,- te besteden in de boerderijwinkel van Schuttershof
 • biologisch varkensvleespakket met o.a. een filetrollade
 • boerengolfarrangement

 

BELEEF DE BOERDERIJ:  een leuk en leerzaam uitje voor jong en oud!  

16 mei,  2e Pinksterdag,  van 10.00 – 17.00 uur 

Op maandag 16 mei kun je bij zeven boeren en telers in de Bommelerwaard een kijkje op het bedrijf nemen. Ontdek waar de oorsprong ligt van het eten op jouw bord en hoe de productie van melk, vla, kaas, ijs en vlees tot stand komt.  Kom kijken hoe de dieren op de boerderij leven en hoe appels, kersen en paddenstoelen groeien.

Stap in een gratis tractorhuifkar, die bij ieder bedrijf een halte heeft en grijp je kans om via de huifkarroute meer te weten te komen  over de agrarische sector. Kalfjes en biggetjes aaien, lekkere hapjes proeven, rondleidingen, pony rijden, genoeg te beleven voor jong en oud.

Voor de schoolkinderen in de Bommelerwaard en Omgeving is er een kleurwedstrijd met leuke prijzen. De  kleurplaat kun je downloaden op deze website en op 16 mei bij ieder bedrijf inleveren. Continue reading

Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels

Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen
De eerste 5 ondertekenaars van de Gezamenlijke Verklaring Gelderse Akker- en Weidevogeldag gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe in Arnhem een Gezamen­lijke Verklaring ondertekend en aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programma­manager Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland.

Tijdens de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die in het Gelders Actieplan moeten worden opgenomen.
Eén van de kansen is een uitbreiding van het succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Ook een project rondom ‘vernatting’ van landbouwgebieden in Noord-Brabant diende als voorbeeld. Een andere aanbeveling is om agrariërs pas later op het land te laten werken. Pilots hiermee blijken erg succesvol voor de vogels.

Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen
De eerste 5 ondertekenaars van de Gezamenlijke Verklaring Gelderse Akker- en Weidevogeldag, april 2016. Foto: GNMF Thijs BelgersAgrarische en natuurorganisaties gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe in Arnhem een Gezamen­lijke Verklaring ondertekend en aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programma­manager Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland.

Tijdens de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die in het Gelders Actieplan moeten worden opgenomen.
Eén van de kansen is een uitbreiding van het succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Ook een project rondom ‘vernatting’ van landbouwgebieden in Noord-Brabant diende als voorbeeld. Een andere aanbeveling is om agrariërs pas later op het land te laten werken. Pilots hiermee blijken erg succesvol voor de vogels.

Voorintekening agrarisch natuur en landschapsbeheer 2017 van start

Voorintekening ANLB 2017 van start
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, Capreton maakt deel uit van het bestuur van het collectief.
Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.
Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd bent in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.
Als u op basis daarvan wil meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Theo van Goch via theo.vangoch@collectiefrivierenland.nlof 06-26682728 U kunt zich tot uiterlijk 6 mei aanmelden.