Kerstwens

Bij de nadering van Kerstmis en Nieuwjaar kijkt onze vereniging terug op een druk en succesvol jubileumjaar 2019 met tal van activiteiten die menigeen aanspraken. Zo bezochten vele inwoners uit de Bommelerwaard en daarbuiten, volwassenen en kinderen, de jubileum- en de open boerderijdagen .

Graag danken wij daarbij onze leden agrariërs en vrijwilligers voor hun aller inzet hierbij!

Wij wensen vanaf deze plaats iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe!

Kennisbijeenkomst kruidenrijk grasland

Op 26 november bij boerderij van Zeelst een kennisbijeenkomst over kruidenrijk grasland

  • Deelname gratis
  • Doelgroep
    • Veehouders
    • Vrijwilligers weidevogel bescherming.

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering én is een cruciaal onderdeel voor succesvol weidevogelbeheer.

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor uw (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om?

Collectief Rivierenland biedt een kennisbijeenkomst aan waarbij we onder meer deze vragen willen beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, ook als u geen deelnemer Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bent of uw percelen buiten de weidevogelgebieden zijn gelegen.

Datum 26 november 2019 Tijd 12.30 – 16.30 uur Locatie Boerengolf Hedel Achterdijk 57 , 5321 JB in Hedel Aanmelden en meer informatie  Vooraf aanmelden is geen verplichting, maar waarderen we wel. U kunt zich opgeven via info@collectiefrivierenland.nl. Deelname is gratis

Programma 12.30 – 13.00 uur Inloop met koffie en thee 13.00 – 14.15 uur Weidevogelbeheer: wat kan dit uw bedrijf opleveren? door Karen Hinkamp, Stichting Landschapsbeheer Gelderland 14.15 – 15.30 uur Wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland en hoe is dit in te passen? door Rob Geerts, Wageningen UR 15.30 – 16.30 uur Afsluitende borrel

Kunt u deze datum niet, maar u wilt de bijeenkomst wel graag bijwonen? We organiseren meer bijeenkomsten in november en december, op www.collectiefrivierenland.nl vindt u het volledige overzicht van alle bijeenkomsten. Graag tot ziens bij deze bijeenkomst

Nationaal schoolontbijt op de boerderij

Mgr. Zwijsenschool uit Kerkdriel is voor de derde keer op rij met de kinderen van groep 5 het Nationaal schoolontbijt komen nuttigen op de boerderij van Arjan en Nicolien van Zeelst, beter bekend als de IJsboederij De Schoonheuvel in Hedel. Gastvrouw Nicolien zet zich in voor Boerderij Educatie Rivierenland. De Capreton heeft het initiatief bij oprichting ondersteund en in de Bommelerwaard zijn 2 educatiebedrijven: De Schoonheuvel in Hedel en melkveebedrijf Van Linden in Well. Volgend voorjaar sluit boerderij Zonneveld in Rossum aan met hun pluimveehouderij.

Vandaag was de klas van meester Frank aan de beurt voor een combinatie van schoolontbijt en een educatieles. Het ontbijt werd genuttigd in de ijsboerderij waarna Nicolien de kinderen uitleg gaf over het leven op een melkveehouderij. Tijdens de rondleiding werd er een koe gemolken, voelden de kinderen het verschil tussen warme melk recht van de koe en de gekoelde melk in de tank. Zoals je op school in groep 1 begint en eindigt in groep 8, liepen de kinderen van jonge kalveren naar de koeien “uit groep 8”. Ondertussen stelde de enthousiaste groep kinderen bijzonder veel vragen, die varieerden tot: “heeft elke koe een naam”?” tot “zit er ook een tomtom in de tractor? De kinderen mochten de koeien eten geven, aaien en natuurlijk allemaal op de foto in de tractor. Aan het einde van het bezoek werden de handen uit de mouwen gestoken en is de stal netjes geveegd opgeleverd door de kinderen. Bij het schoonborstelen van de schoenen verzuchtte een jongen: Ik zou hier wel elke dag willen zijn…..

Deze les was een speciale les in het kader van het Nationale Schoolontbijt. Reguliere lessen duren 2 uur en gaan uit van het concept Belevend Leren. Dat wil zeggen dat kinderen niet alleen naar een verhaal van de boer(in) luisteren, maar ook zelf aan de slag gaan met opdrachten zoals uitrekenen hoeveel een koe eet, slagroom kloppen etc. Lessen kunnen online geboekt worden op de website www.boerderijeducatierivierenland.nl. Ook is het mogelijk direct te  bellen naar de educatieboer.
Kom jij ook met jouw klas op de boerderij?

Zwerfvuilactie

Tijdens de zwerfafvalopruimdag is gevonden in de diverse groepjes: auto-onderdelen, lepel, diverse schoenen, lange broek, horloge, containers van olie, en héél veel blikjes en plastic! De blikje van het merk Red Bull waren favoriet.
Er zijn door 14 personen heel wat kilometers afgelegd in onder andere de natuurgebieden De Rampert en De Lieskampen.
Er viel 1 pittige bui, gelukkig was het niet koud!
De hesjes, knijpers en afvalzakken waren door de gemeente Maasdriel en Zaltbommel ter beschikking gesteld. De Capreton had een heerlijke en gezellige lunch ter afsluiting georganiseerd.
Als dank was er een lekkere kaas-koe kaas als voor alle vrijwilligers. Kortom een mooie actie voor een mooie Bommelerwaard.

Mooie opbrengst Rabo Clubsupport

De jaarlijkse actie van de Rabo Clubsupport heeft een fantastisch bedrag van ruim 700€ opgeleverd. Naast het mooie bedrag geeft ons de waardering van de Rabo-leden voor de Capreton een warm gevoel. Wij blijven ons inzetten voor een goed natuurbeheer. Dank voor de stemmen.

Zwerfvuilopruimactie

Ga mee om samen zwerfvuil in het buitengebied van de Bommelerwaard op te ruimen. Aanvang om 9.00 op 2 november.

Samen trekken we tot 12.00 uur met de huifkar door het buitengebied om zwerfvuil te verzamelen. Er is een afsluitende lunch van 12.00 tot 14.00 uur.

Zorg voor passende kleding en schoeisel.

Meld je even aan via de website:

Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

Energieneutraal in 2050 dat is de ambitie van de Provincie Gelderland. Daarom stelt de Provincie bomen en struiken beschikbaar om deze dit jaar te planten. Van Windsingel tot schaduwbomen en lindenbomen die ook als voedselbron voor de wilde bijen worden beschikbaar gesteld.
Wil je meer weten over deze actie of een bestelling plaatsen neem dan contact op met de Capreton via email adres Veldmedewerker@capreton.nl. Ook is het mogelijk dat het planten of poten geheel word verzorgd door de Capreton.

Informatie is ook te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken

Kruidenrijke Akkerranden

Op tal van plaatsen in de Bommelerwaard hebben sinds enkele jaren kruidenrijke akkerranden. Deze worden afgesloten met agrariërs door Collectief Rivierenland. Collectief Rivierenland is een coöperatie van 6 agrarische natuurvereniging uit het rivierengebied, waaronder de Capreton. De randen worden om agrarische percelen langs watervoerende sloten aangelegd. Op deze randen vindt geen bemesting en chemische onkruidbestrijding plaats. Hierdoor wordt de afspoeling van nutriënten voorkomen waardoor het oppervlaktewater wordt verbeterd. Door deze randen in te zaaien met een kruidenrijk akkermengsel creëren we tevens een voedselbron voor de wilde bijen. Zo dienen deze randen dan ook 2 doelen. Ben je ook geïnteresseerd in deze randen dan kun je contact opnemen met de coördinator van de Capreton: theo.vangoch@collectiefrivierenland.nl

Bijenhotel geopend in Poederoijen op 1-7-2019.

Wethouder Gijs van Leeuwen van de gemeente Zaltbommel, voorzitter van de dorpsraad Jacoline Rochat en voorzitter van De Capreton Marinus Robbemondt openden maandag 1 juli 2019 een mega groot bijenhotel aan de Achterdijk in Poederoijen. Foto’s: Henk de Koning/De Capreton.

Beleef de boerderij 2019

Op 10 juni 2e Pinksterdag, organiseerde de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in de Bommelerwaard “De Capreton” samen met de deelnemende leden voor de 9e keer een open dag op agrarische bedrijven in Hedel en Ammerzoden.

Een beeldverslag van drie bedrijven.