Deelnemers streekmarkt 13 april

Op 13 april vindt er een streekmarkt plaats. Bij het 20 jarig jubileum van “de Capreton” laten leden van hun streel producten zien. De deelnemers aan de streekmarkt zijn: Koos Tromp, bijen, honing Joost van Uitert, aardbeien Mijn Kaaskoe, kaas Linda de Groot, eieren De Schoonheuvel, ijs De Mariahoeve, lakenvelder vlees Biologische Varkenshouderij van den […]

Lees verder

Natuur is cool

Op zaterdag 13 april viert de agrarische natuurvereniging “de Capreton” haar 20 jarig bestaan. Alle inwoners van de Bommelerwaard zijn uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. Onder het motto “natuur is cool”willen we jullie laten genieten van de mooie plekken in de Bommelerwaard. Ook is er een streekmarkt met leuke activiteiten voor jong […]

Lees verder

Uitgifte beheer Broekheuvel 2019

Gronden Broekheuvel, De Capreton gaat de gronden in de Broekheuvel uitgeven voor 2019 aan de leden van de Capreton, Hiervoor kun je eigen aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2019 de grond in gebruik krijgt.

Lees verder

Inschrijving beheer Broekheuvel 2018

De Capreton gaat de gronden in de Broekheuvel uitgeven voor 2018 aan de leden van de Capreton, Hiervoor kun je aanmelden bij secretaris@capreton.nl. Het dagelijks bestuur zal uit de inzendingen één inschrijving trekken die het jaar 2018 de grond in gebruik krijgt.

Lees verder

Loting uitgifte maaipercelen Wakkere Dijk

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond ook  zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur. De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de […]

Lees verder

algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni Aanvang 20.00 uur Locatie: Boerengolf  Hedel Fam. Van Zeelst Achterdijk 57 5321 JB Hedel   Opening Herdenking Joyce Ostendorf Mededelingen en ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 april 2016 Overzicht activiteiten 2016 Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh Jaarcijfers 2016 Begroting 2017 Contributie […]

Lees verder

Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in […]

Lees verder