De Capreton

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’ is in 1999 opgericht en heeft als doelstelling om de bewoners in onze regio (boeren, burgers en buitenlui) medeverantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en de ontwikkeling van het landschap in de Bommelerwaard. De Capreton levert een bijdrage aan duurzame land- en tuinbouw in onze regio en wil tegelijkertijd het landschap mooier maken. Het agrarisch natuurbeheer heeft door die tweeledige doelstelling een duidelijke maatschappelijke functie, het verbindt het agrarisch-economische belang met de zorg voor natuur en landschap.