Met “de Hoeksteen ” naar de boerderij

Met “De Hoeksteen” naar de boerderij!!

18 kinderen uit groep 1 en 2 van de CBS “de Hoeksteen” uit Well hadden 27 september een bijzondere lesochtend.
De vereniging voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer “de Capreton” had uit de opbrengst van de Rabo Clubkascampagne 2016 twee uur boerderijeducatie kunnen aanbieden bij het melkkoeienbedrijf van Jeanette en John van Linden -van den Oord van de Delwijnsekade in Well. De school maakte hier graag gebruik van !
Om 9 uur ’s-ochtends kwamen de enthousiaste kleuters onder (bege)leiding van een aantal ouders en juffrouw Eline aan bij de boerderij waar alles in gereedheid was voor enkele enerverende uurtjes onder leiding van boerin Jeanette en boer John.
Allereerst werden zij uitvoerig rondgeleid op de boerderij met 70 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Vooral de kalfjes hadden veel bekijks !
Boerin Jeanette nam de kinderen ook aan de hand van lesmateriaal mee in allerlei wetenswaardigheden over de koeien , hun melk en wat je daar allemaal van kunt maken.
Vervolgens werden groepjes gevormd waarbij de leerlingen allerlei vragen kregen te beantwoorden over de koe en de boerderij.
Het waren leerzame uurtjes voor de kleintjes en hun enthousiasme straalde er af zoals bijgaande foto laat zien!
Het was een nuttige en aangename ochtend voor de kinderen (en ouders!).


Foto: Wouke van Genderen

Maaiwerk in de Hurnse Kil

De afgelopen week is hard gewerkt in de Hurnse kil door of in opdracht van onze leden-pachters .
Onderstaand een impressie van het maaiwerk:

Foto’s: Wim van Woudenbergh

Afvoer pompen plas dras gebied Bruchemse Broek

Het plas dras gebied in het Bruchemse Broek dat vorig jaar is aangelegd op een perceel van Ernst van der Schans is buitengewoon succesvol geweest het afgelopen broedseizoen .
Bij de vogeltellingen met name in juni werden o.a. vele tureluurs, grutto’s, kieviten en ook kleine plevieren geteld.
Dit plas dras gebied bleek overduidelijk een veilig toevluchtsoord voor genoemde vogels.
Laten we hopen dat hier navolging aan kan worden gegeven!
Onderstaand enkele foto’s van pal na de aanleg in 2016 en de verwijdering van de zonnepompen na het broedseizoen afgelopen week. U ziet hier Ernst van der Schans op het perceel in de winter en onze coordinator Theo van Gogh aan het werk bij de demontage van de pompen!


foto: Henk de Koning


foto’s: Wim van Woudenbergh

Afscheid Piet Nienhuis

Woensdag 7 juni nam Piet Nienhuis afscheid van “zijn” Capreton in het bijzijn van echtgenote en zoon,schoondochter en kleinkinderen.
Jo Penders sprak in zijn afscheidsspeech namens iedereen zijn grote waardering uit voor het vele,vele (net)werk wat Piet voor de Capreton in al die jaren heeft verricht.
Piet kreeg o.a. een grote mand aangeboden door Marion Roeling met allerlei creatieve cadeau’s van aanwezigen.

Als dank voor zijn vele verdiensten kreeg Piet tot zijn verrassing een naambord met het “Piet Nienhuispad ” uitgereikt. De ingang van “de Boterkampen” zal voortaan zijn naam dragen!

In zijn uitgebreide dankwoord ging Piet o.a. nog eens in op het belang van de samenwerking tussen agrariërs en vrijwilligers en sprak hij de hoop uit dat de agrariërs als “tuinders van de natuur” verder invulling zouden kunnen geven aan een natuurvriendelijk landschap; waarbij geldelijke ondersteuning en compensatie vanuit de overheid naar zijn opvatting onontbeerlijk is!

Hieronder een foto-impressie van Piet’s afscheid.

Hier komt het Piet Nienhuispad:

foto’s Henk de Koning

Twee werelden bij elkaar

Beheersovereenkomst Benedenwaarden Munnikenland getekend.

Op 30 mei werd door voorzitter Piet Nienhuis en projectleider Gerben Ekelmans namens SBB de beheersovereenkomst van de Benedenwaarden van het Munnikenland ondertekend.
De bekrachtiging van in feite al jaren lopende samenwerking vond plaats op het terrein van het oude Rechthuis van het Munnikenland.
Gerben Ekelmans sprak in zijn openingswoord dank uit voor de jarenlange goede verstandhouding met de Capreton die hij “een goede partij”noemde. “Met wederzijds respect werd steeds met elkaar gesproken”. Hij benoemde de tweeledige doelstellingen van natuurontwikkeling en behoud van de plek van de (lokale) agrariërs als “twee werelden die samen waren gebracht”. Tenslotte sprak hij dank uit aan alle partijen ( o.a. ook Rijkswaterstaat, Waterschappen, Stichting Free Nature) die ook bij de uiteindelijke totstandkoming waren betrokken.
Piet Nienhuis ging in op de inmiddels jarenlange samenwerking die in het teken stond van “vertrouwen hebben in elkaar” waardoor de “combinatie van natuur en agrariërs in het Munnikenland kon worden hersteld”. Hij greep daarbij terug op de tijd dat eeuwen terug de monniken dit “Munniken”land ontgonnen met eerbied voor de natuur.


foto Hendrik de Koning

Op bovenstaande foto ziet u naast genoemde Gerben Ekelmans en Piet Nienhuis, Joost Rink (teamleider SBB) ,Hans van Heiningen (boswachter,ecoloog), (kandidaat) leden van het bestuur van de Capreton en Ine van Zeelst.


foto Hendrik de Koning

Zoals gezegd is samenwerking tussen de Capreton als beheerder en SBB als eigenaar van het gebied al jarenlang een feit.
Onlangs al werden percelen in de Benedenwaarden verpacht aan leden van de Capreton en de eerste oogsten van hooi zijn, zoals de foto’s laten zien, inmiddels binnengehaald.


foto’s Wim van den Woudenbergh


foto’s Wim van den Woudenbergh

Beelden Munnikenland

Het Munnikenland is in gebruik genomen door lokale agrariërs. Een viertal veehouders hebben het gebied afgerasterd en hun dieren ingeschaard in het gebied. Voor de Capreton een nieuwe mijlpaal, het daadwerkelijke beheer van lokale agrariërs in het Munnikenland.

Hieronder enkele foto’s van het nog prille gras en ingeschaarde koeien.

Bijzonder kievitsnest

Je verwacht bij een kievit doorgaans 4 en soms 3 eieren. Een enkele keer zie je er 2.

Maar op bijgaande foto zie je 5 eieren! Apart of niet?

Coen Penders trof dit aan op het perceel van Martin van Loon dinsdag j.l.