Voorintekening agrarisch natuur en landschapsbeheer 2017 van start

Voorintekening ANLB 2017 van start
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, Capreton maakt deel uit van het bestuur van het collectief.
Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.
Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd bent in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.
Als u op basis daarvan wil meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Theo van Goch via theo.vangoch@collectiefrivierenland.nlof 06-26682728 U kunt zich tot uiterlijk 6 mei aanmelden.

Rabo clubactie en Boerderij Educatie Rivierenland

De agrarische natuurvereniging  Capreton doneert opbrengst Rabo Clubactie aan Boerderij Educatie Rivierenland

Bij Boerderij-educatie Rivierenland krijg je als schoolklas les op een land- & tuinbouwbedrijf waar de eigenaar zelf de les verzorgt. Kijk, voel en proef zelf je dagelijks voedsel! Je leert over de verzorging van koeien, varkens, kippen of geiten, fruit, akkerbouwgewassen, paddenstoelen, teelt in de kas, bijen en bomen. Uiteraard kun je veel zien, voelen en producten proeven.
De eigenaren willen hun passie en hun enthousiasme over hun product en hun bedrijf, omliggende landschap, water en natuur graag met jullie delen.

Continue reading

Uitnodiging startavond weidevogelbeschermers

Beste weidevogelvrienden,

 

 

Kieviten heb ik nog niet gehoord, maar de sneeuwklokjes staan al boven de grond en in menige tuin bloeit vroege bloesem…

…enkele groepen kieviten zijn inmiddels gespot.

Zou de lente al in aantocht zijn?

Dat betekent: “werk aan de winkel!”

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een startavond op

donderdag 25 februari

bij De Boerengolf bij de fam. van Zeelst.

Om kwart voor acht staat daar de koffie klaar.

Continue reading

MUNNIKENLAND – GROND TE KOOP

In het Munnikenland, ten westen van Brakel, worden natuurgronden beheerd die in eigendom toebehoren aan onder meer de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf, RVB) en aan Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de gronden van het RVB te willen kopen. Het RVB is bereid om voornoemde gronden, rekening houdend met de op die gronden rustende beheer- en onderhoudsverplichting, te verkopen en in eigendom over te dragen aan Staatsbosbeheer. Het RVB wil echter niet eerder tot verkoop en overdracht aan Staatsbosbeheer overgaan, dan nadat ook andere mogelijk geïnteresseerde partijen in de gelegenheid zijn gesteld om aan te geven dat zij bereid zijn de gronden tegen minimaal de getaxeerde waarde en onder dezelfde voorwaarden te kopen. Dat moet voor 1 februari a.s. kenbaar worden gemaakt aan het RVB.

Continue reading

Nieuwe natuur in Hedel nu officieel toegankelijk

 

HEDEL – Het nieuwe natuurgebied De Broekheuvel in Hedel werd vrijdagochtend geopend door wethouder De Vreede, Piet Nienhuis van Natuurvereniging de Capreton en groep 7 en 8 van basisschool De Zaaier. Naast wateropvang krijgt De Broekheuvel ook een educatieve functie.

 

De Broekheuvel is een bijzonder natuurgebied. Het is namelijk niet op een natuurlijke manier ontstaan, maar speciaal aangelegd. Nienhuis legde aan de kinderen uit waarom. “Als jullie in de verte kijken, zien jullie een heleboel gebouwen staan op het bedrijventerrein. Regenwater kan door het asfalt op zo’n groot oppervlak minder goed weglopen. Daarom is het waterbergingsgebied aangelegd.”

De vrijwilligers van Capreton gaan het gebied grotendeels onderhouden. In een later stadium zullen er bomen groeien, zodat het bedrijventerrein niet meer te zien is.