KLOOSTERWIEL: SAMENWERKING NATUURWACHT EN DE CAPRETON

Het Kloosterwiel in Zaltbommel. Wie kent het niet? Zodra je de stad uit bent, over de Waaldijk richting Gameren, zie je het wiel aan je linkerkant liggen. De plas en het bos eromheen worden al vele jaren beheerd door de Natuurwacht Bommelerwaard. Het wiel is een eeuwenoud restant van een dijkdoorbraak. Als de waterstand op de Waal hoog is, gaat de waterspiegel in het wiel door de ondergrondse kwelstroom ook stijgen. Om overlast door kwelwater in het achterliggende poldergebied te voorkomen is in het verleden een kweldam aangelegd aan de westkant van het wiel. Op die kweldam staan reusachtige populieren die aan het einde van hun levensduur zijn. De kans dat er tijdens een storm eentje omvalt is niet denkbeeldig.  De komende maand gaat de zaag erin. De populieren zullen met wortel en tak worden verwijderd, de kweldam zal worden hersteld en er zullen knotwilgen voor in de plaats worden gezet. In het aangrenzende verwaarloosde bos zullen de historische rabatten weer zichtbaar worden maken. (Rabatten zijn aarden walletjes waarop hakhout heeft gestaan begrensd door greppels). Al met al een flinke klus die de werkploeg van De Capreton samen met een aannemersbedrijf uit de regio in opdracht van de gemeente Zaltbommel zal gaan klaren. In andere delen van het bos zijn vrijwilligers van de Natuurwacht regelmatig bezig om achterstallig onderhoud weg te werken. De aanpak rond het Kloosterwiel is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Natuurwacht en De Capreton: het lichtere werk  is voor de vrijwilligers en het zware werk kan alleen maar door professionals worden gedaan.

Op zaterdag 19 januari werden de omwonenden van het Kloosterwiel tijdens een excursie op de hoogte gebracht van de ingrepen die in het bos zullen plaatsvinden (foto Piet Nienhuis).

DE HOLLANDSE WATERLINIE: EEN VERBORGEN SCHAT

In 2013 zal de Agrarische Natuurvereniging De Capreton zich inzetten voor het beheren en behouden van cultuurhistorie, landschap en natuur rond batterij Brakel. Deze Batterij Brakel is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van forten en waterwerken die aan het einde van de negentiende eeuw is aangelegd om Holland te beschermen tegen invallen van de vijand. Batterij Brakel ligt ten westen van Brakel in de zogenoemde Boezem van Brakel, een natuurgebied dat hoog scoort op een internationale lijst van reservaten. 

Het is een prachtig gebied, maar het is nog onbekend bij de burger. Daar gaan we wat aan doen. De Capreton en Staatsbosbeheer brengen een aantal partijen bij elkaar: de Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard, de gemeente Zaltbommel, en daarnaast een scholengemeenschap en vele vrijwilligers. Het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie  financiert het project, deels uit Europese middelen van het Interreg project SHARE. Een eerste zichtbare actie zal zijn dat de werkploeg van De Capreton, in overleg met Staatsbosbeheer, de komende maand het grasland en de struiken en bomen rond de batterij een opknapbeurt zal geven. Het Cambium College in Zaltbommel zal een project gaan opzetten met leerlingen uit de derde klas VWO Technasium. De Natuurwacht gaat diverse keren een inventarisatie uitvoeren van de planten en de vogels die in dit rijke natuurgebied voorkomen. Enkele deskundigen zullen de historische en landschappelijke kennis  over de waterlinie toegankelijk maken en verspreiden. Al deze acties samen zetten een verborgen schat op de kaart. 

Het vernieuwende element in dit project zit in de samenwerking van een aantal maatschappelijke  groeperingen, zowel professionals als vrijwilligers. En dat bevordert op zijn beurt de toeristische aantrekkelijkheid van het westelijk deel van de Bommelerwaard waar de komende jaren heel veel gaat veranderen. Dit project levert een bijdrage aan het duurzaam beheer van het unieke landschappelijke en culturele erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Informatie: P.H. Nienhuis, voorzitter De Capreton, tel. 0418 661013, phnien@xs4all.nl

De Capreton werkt mee aan de Kloosterwiel, Zaltbommel

Populieren in het gebied Kloosterwiel maken plaats voor knotwilgen.

De Capreton verricht de komende maanden werkzaamheden in natuurgebied De Kloosterwiel om het gebied toegankelijker te maken.

Kijk voor het hele artikel in het Brabants Dagblad:  http://www.bd.nl/regio/zaltbommel/populieren-in-gebied-kloosterwiel-maken-plaats-voor-knotwilgen-1.3603345#content

Steenuilen op uw erf?

Steenuilen op uw erf?

De informatieavond over steenuilen was een groot succes!

Maar liefst 80 mensen kwamen er op af.

Er waren diverse sprekers,  Nomi Havelaar van Landschapsbeheer Gelderland, Piet Nienhuis voorzitter van VANL De Capreton, Harrie Kolman van de Natuurwacht.

Ieder gaf een toelichting waar men voor staat en wat de betekenis is van de organisatie voor dit steenuilenproject.

Daarna was het woord aan Frans Jacobs van STONE (STeenuilenOverleg Nederland)

De doelstelling van deze stichting is de belangenbehartiging van de Steenuil en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van de Steenuil in het bijzonder.

Bij de beelden die vertoond werden had Frans een enthousiast verhaal over hoe wij de Steenuil in de omgeving kunnen laten verblijven. De erven met een “rommelig” karakter in een klein agrarisch gebied zijn uitstekend hiervoor geschikt.

De steenuil staat op de rode lijst vermeld als kwetsbaar. Zaak temeer dus om deze een kans te geven in de Bommelerwaard.

Er kwamen 24 verzoeken om het plaatsen van een nestkast. Ook een aantal vrijwilligers voor het plaatsen en onderhouden van de nestkasten melden zich aan.

 

Lina Slotboom

 

Word lid voor € 25 per jaar.

De Capreton is de vereniging voor agrarisch natuur- & landschapsbeheer in de Gelderse Bommelerwaard. Het unieke van onze vereniging is de samenwerking tussen agrariërs en inwoners op talrijke vlakken, zowel organisatorisch als uitvoerend, in de waterrijke natuur van de Bommelerwaard.

Belangrijke activiteiten van de vereniging zijn verzorging van landschapsonderhoud, vrijwillige weidevogelbescherming, bevordering van plattelandstoerisme in ons gebied. Voorbeelden van plattelandstoerisme zijn open boerderijdagen en wandel- en fietsroutes. Zo heeft de Capreton ook een bijdrage geleverd aan het tot de stand komen van het Baanbrekerspad (klompenpad) in Well. Een bijzondere activiteit is ook het bevorderen van het planten van traditionele hoogstamfruitbomen.

Op de site staat ook het aanmeldingsformulier om lid te worden http://capreton.nl/vereniging/lidworden.

 

Weidevogelbericht 10

Wat in eerste instantie een mistige dag leek te worden bloeide uit tot iets moois!

Veel vogels gespot Sarskampen: Wulpennest uitgekomen en leeg. De Kievit zit nog lekker op z’n nest met 4 eieren, zullen toch wel deze week uitkomen. Veel Wulpen (ook Regenwulpen) gezien, Scholeksters gespot, Grutto’s.

Op het landje van Gerard Kras op zoek naar Grutto’s en Wulpen. Tijdens het lopen vloog de Wulp weg. Dat was even zoeken voor Gerard en mij En lastig ook want veel sporen die allemaal ergens naar toe leiden maar in eerste instantie niet naar een nest (althans niet gevonden). Totdat we bij het verder lopen een eendagskuiken tegenkwamen (Wulp). Prachtig! Onze dag kon niet meer stuk. Foto’s en filmpje gemaakt.

Op een volgend landje waar Gerard al eerder een Grutto-nest gevonden had, nog op zoek naar het tweede nest van de Grutto. Maar nee hoor niet gevonden, wel een prachtig Eendennest. De Grutto had ons door…. Een volgende keer beter!

Ook gespot: Tapuit  en Gele Kwikstaart.

Joyce=