Offerte maaien van dijken niet gegund aan de Capreton

Voor het uitvoeren van het maaien van Dijken in opdracht van het waterschap heeft het Waterschap Rivierenland van 2015 gekozen voor een open inschrijving De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het perceel toegewezen. Belastingplichtigen van het Waterschap Rivierenland hebben voorrang bij de inschrijving. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden. De Capreton had namens hun leden een offerte ingediend. Deze is niet toegekend.

Collectief Rivierenland opgericht

Het collectief Rivierenland is een feit.

Op dinsdag 20 januari zijn de statuten van het Collectief Rivierenland door notaris Mostart en de bestuurders van het collectief getekend. Hiermee is de oprichting van het collectief Rivierenland een feit. Op dezelfde avond vond in de boerderij het Uiversnest van Jan en Henny Litjens een informatieavond voor de besturen van de aangesloten ANV’s.  De besturen van de ANV’s waren ruim vertegenwoordigd. Continue reading

Nationale vogeltelling: Artikel Brabants Dagblad 19-01-2015

Vogels niet op één hand te tellen in Hedel

Vanuit de serre van Lina Slotboom kijk je uit over haar prachtige tuin in Hedel. Een tuin met vooral veel bomen en struiken, die zaadjes en besjesbevatten waar vogels dol op zijn. In deze tuin moet je vol concentratie rondkijken tijdens de vogeltuintelling die dit weekeinde plaatsvond. De vogels zijn namelijk niet op één hand te tellen. Continue reading

Aanplant industrieterrein De Kampen-Noord Hedel

Aanplant van bomen bij industrieterrein Kampen Noord te Hedel

Voor het beheer van de waterberging  van het industrieterrein Kampen Noord krijgt de Agrarische Natuurvereniging De Capreton een rol.  De Capreton verzorgt grotendeels het groenonderhoud. Als eerste stap is door de werkploeg van de Capreton in december de aanplant van bomen bij de waterretentie verzorgd .

Verslag informatieavond beheer Munnikenland

De avond aangaande het beheren van deelgebieden van het Munnikenland was druk bezocht. Een ieder is benieuwd naar de processvoortgang en hoe de invulling van het gebied zal worden, en zeker hoe het gebied beheerd zal gaan worden. Middelpunt is de samenwerking met Staatsbosbeheer en hoe de natuurdoeltypen te realiseren.

Tijdens deze avond werd een korte inleiding over het te vormen gebied gegeven, maar de focus lag op het beheer, waarin locale agrariërs de hoofdrol zullen gaan vervullen. Wel eist dit type beheer een andere inslag aangaande ruwvoederwinning en bemesting. Bemesten zal niet of nauwelijks plaats gaan vinden vanwege verschraling van de gronden, en de te winnen oogst dient selectief toegepast te worden op het bedrijf (structuurbron). Continue reading